Provresultat

Mina provresultat var (enligt vad jag minns) följande:


Filosofitermer
Mitt bästa resultat var 24 av 25 (jag fick 22 av 23 en gång, 23 av 25 en gång och 24 av 25 tre gånger), mitt genomsnitt var 23,4 av 25 och jag fick alltså MVG


Filosofihistoria
Mitt bästa resultat var 25 av 25 (jag fick 24 av 25 två gånger och 25 av 25 tre gånger), mitt genomsnitt var 24,6 av 25 och jag fick alltså MVG

Utvärdering av Filosofi A -kursen

Bra saker:
Jag tyckte verkligen om texterna vi har arbetat med, de har varit både tankeväckande och intressanta samtidigt som man har lärt sig mycket om filosofi. Längden på texterna har också varit bra, ungefär sex sidor i utskrivet format. Diskussionerna har även de varit mycket intressanta och åtminstone jag känner att jag har börjat tänka mycket mer på filosofiska frågor även efter att vi har avslutat texterna, det har visserligen orsakat ett par mer eller mindre sömnlösa nätter men det har det varit värt! 
     Jag har verkligen tyckt om reflektionerna till texterna och ofta har det varit svårt att begränsa sig till enbart tre stycken (det märks antagligen på mina texter/reflektioner också eftersom de bara blev längre och längre ju fler texter jag läste). Det sista målet, fördjupningen, var också mycket intressant och kanske borde vi ha haft flera sådana eftersom man då faktiskt förstod mer om vad en filosof och hans filosofi stod för och betydde, men å andra sidan skulle jag inte vilja att man kortade ner antalet texter och reflektioner utan hellre att vi fick mer tid på oss på kursen så att vi hann göra mer. 
    Introt med vår filosofiska biografi var en väldigt bra start och det är intressant att kunna gå tillbaka och läsa den efter att ha gjort en del reflektioner och kommit igång med "filosofitänket" för man märker verkligen hur annorlunda man tar sig an frågan och hur tankegångarna går. I vissa frågor kommer jag inte ens fram till samma svar utan till ett annat eftersom jag på något sätt är mer medveten om hur jag tänker.  

Mindre bra saker:
Tiden, det har varit rätt svårt att hinna med allt på den tid som kursen pågår, särskilt med tanke på allt annat som man har i skolan. Proven kändes också svåra, speciellt det första om filosofitermer, eftersom man inte visste hur det var att göra ett sådant prov och dessutom var det väldigt många termer att plugga in. Just att det var så många som liknade varandra gjorde det bara värre och jag kan inte låta bli att undra om det inte skulle gå bättre om man först fick lära sig själva grunderna; vad ontologi, skepticism, realism, idealism och liknande betydde så att man åtminstone förstod grundstommen i begreppen innan man försökte lära sig olika sorters ontologier och så vidare. Filosofihistorieprovet var på många sätt enklare eftersom man då hade bättre insikt i hur provet gick till (och dessutom hade man en del gratis efter att ha läst på inför filosofitermsprovet).   

I mitt tycke...
...var filosofikursen värd varenda sekund och jag önskar att den hade varat längre så att jag hade fått läsa, diskutera, reflektera och lära mig mer! Jag har lärt mig mycket mer om mina egna tankar och är mycket mer medveten på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har varit förut. Jag kan inte ens förstå hur jag har kunnat missa att läsa filosofi tidigare för det är mycket mer än bara ett skolämne, man lär sig mer om sig själv än om något direkt yttre så som man gör i de flesta andra ämnen. Jag kommer att sakna de här måndagseftermiddagarna och alla diskussioner som vi har haft eftersom de har utvecklat mig något enormt och hela mitt sätt att tänka på är radikalt förändrat, det rör sig i fler dimensioner än tidigare, och jag skulle rekommendera alla att läsa den här kursen, för trots att det är kort om tid så går reflektionerna lätt och snabbt att skriva och antalet låter egentligen mycket jobbigare än vad det verkligen är.  

Mål 4 - fördjupning

JEAN-JACQUES ROUSSEAU OCH HANS FILOSOFI

Biografi
Jean-Jacques Rousseau föddes i Genéve år 1712 och dog sedermera utanför Paris år 1778. Han ska själv ha sagt att han hade en bra barndom även om den var lite udda så till vida att han växte upp med sin pappa och faster/moster och inte fick leka med sina jämnåriga utan istället lärde pappan honom att läsa och uppskatta livet på landet. Det var också en av de platser som han återvände till under hela sitt liv och som verkar ha varit den plats där han var som lyckligast. Annars levde han ett mycket kringflackande liv och hade flera yrken vid sidan om sin författarsroll, han har bland annat spelat en roll även för musiken som tonsättare, även om han inte lyckades alls som musiklärare. Han led till och från av "mental ohälsa" som gjorde att han fick mycket svårt att umgås med folk då han fick häftiga humörsvängningar och kunde anklaga människor för de mest absurda saker. Rousseau verkar på många sätt ha haft ett mycket jobbigt liv och han var troligen mycket egoistisk och tänkte för det mesta på sig själv men det ska sägas till hans försvar att han alltid stod fast vid sina idéer och även själv följde dem. Han anpassade sig aldrig efter omgivningen och verkar inte ha brytt sig om vad andra tyckte om honom vilket också visas i hans handlingar; han och hans "sambo", Therese Lavasseur fick exempelvis tillsammans fem barn av vilka alla lämnades bort trots att det orsakade en del höjda ögonbryn och viskningar bakom ryggen på dem. Han skrev även ett verk vid namn Émile (som tog upp en del revolutionära idéer om barnuppfostring så som att barn borde få utvecklas i enlighet med deras egna, högst individuella karaktärer) som gjorde att han tvingades lämna landet då den franska kyrkan ansåg sig hotad (boken brändes till och med på bål på vissa platser i landet).

Rousseau hade också en tendens att bli ovän med alla människor han mötte och diskuterade med, detta skedde också med David Hume som han vistades hos när han var i landsflykt. Så efter att Hume kastade ut honom återvände han till Frankrike under falskt namn. Efter en tid fick han även komma tillbaka officiellt under förutsättning att han inte publicerade fler verk, men inte heller det lydde han fullt ut. Istället höll han privata läsningar och fortsatte att arbeta på fler verk som så småningom utgavs postumt.

Rousseau var i mångt och mycket en visionär som var långt före sin tid, trots att många i hans omgivning verkar ha ansett honom vara en bakåtsträvare, och både han och hans idéer blev isolerade från resten under hans levnadstid för att de helt enkelt var för annorlunda. Hans verk och idéer blev några av föregångarna till romantiken och trots att han själv var klart emot revolution som ett medel för förändring, han ansåg att en förändring borde starta i uppfostran (indoktrinering), har han ändå kommit att anses vara en av den franska revolutionens fäder. 

Filosofi
Rousseaus filosofi brukar sammanfattas med den enkla meningen: Tillbaka till naturen! Detta är typiskt för den romantiska eran som startade efter hans död och han menade på att människan i grund och botten är god och att det är samhället, vetenskapen och tekniken som förstör och korrumperar henne. Han ansåg också att människan i sitt naturliga tillstånd karaktäriseras av en hälsosam egenkärlek som medföljs av naturlig medkänsla men i samhället förvandlas egenkärleken istället till en sorts korrupt stolthet som bara söker andras gillande och därmed gör att individen förlorar kontakten med sin sanna natur. Och när man förlorar sin sanna natur förlorar man också sin frihet.

Men Rousseau trodde ändå inte att det var fullt så lätt utan att även om den mänskliga naturen blir korrumperad i ett samhälle så möjliggör det också perfektion i fråga om moral och när människor interagerar så måste den "naturliga friheten" göras om till "moralisk frihet" för att vi ska kunna ha en gemensam grund (av värderingar) att stå på. Så i ett rättvist samhälle ersätts alltså individens naturliga viljefrihet med en gemensam vilja så att alla individer fjärmas från sina naturliga rättigheter för att kunna skapa en "gemensam individ" som är ofelbar och varifrån den allmänna viljan kommer. Han tror alltså inte att man förlorar frihet utan att man bara återupptäcker den i en annan form, i den allmänna viljan som alltid agerar för att samhället som helhet ska ha det så bra som möjligt (lite i samma stil som utilitarismen).

Min åsikt
På många sätt håller jag med Rousseau även om jag känner mig lite bortvillad när det gäller förlorad och återfunnen frihet, men att naturlig frihet övergår i moral kan jag mycket väl hålla med om då moralen ändå fungerar som vår gemensamma grund i samhället medan individuell, naturlig frihet aldrig skulle kunna fungera att ha i ett samhälle. Även tanken på att vi alla är goda i grunden kan jag hålla med om även om det känns så otroligt naivt som tanke (kanske är det en av effekterna av samhällets påverkan, vi blir lätt cyniska) men ändå känns den väldigt rätt. Samma sak gäller att vi i ett samhälle låter egenkärleken förvandlas till någon sorts varelse som bara törstar efter andras gillande och kärlek. Egentligen har jag inte alls mycket att invända emot och det känns nästan lite för bra för att vara sant, kanske borde jag ha valt en annan filosof så att jag hade haft lite mer att säga men Rousseau känns så rätt eftersom han är så rak, hans tankar verkar närmast avskalade och är så lätta att förstå, de känns kraftfulla och genomborrande på ett sätt som jag aldrig tidigare har upplevt och därför kunde jag inte låta bli att välja honom som mitt fördjupningsarbete.

Citat
Jag har också valt tre citat av Rousseau varav det första är ett citat som fastnade i mitt minne redan för flera år sedan:

Människan föds fri men ändå är hon överallt i bojor

Detta följer ju helt med hans tankar om "den naturliga människan" och "människan i samhället" och jag kan inte göra annat än att hålla med honom om det för i samhället finns det alltid en mängd regler, skrivna så väl som oskrivna som man hela tiden måste följa. Det finns alltid andra som förlitar sig på att man ska utföra vissa uppdrag och man har hela tiden en mängd förväntningar och krav på sig. Dessa är vad bojorna symboliserar för mig, för de är motsvarigheten till frihet. Jag tror dock inte att det är fullt så lätt att leva i frihet heller eftersom människan inte vet annat än att leva tillsammans med andra och så fort det finns mer än en på ett ställe har man, vad? Jo, just ett samhälle där kraven och förväntningarna än en gång gör sig påminda. Jag tror dock inte att det är själva kraven som andra har på en som utgör bojorna utan ens eget samvete och de krav man ställer på sig själv när man vet att andra behöver en.

Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är tvungen att göra det hon inte vill

Detta är ett helt fantastiskt uttalande och jag tycker verkligen att fler borde känna till det, för är det inte så att frihet kanske inte alltid är att vara fri från allt utan handlar mer om att inte vara tvungen att göra något. För annars skulle ju den ultimata friheten vara döden, eller att ligga i koma, men så brukar inte de flesta tycka utan det handlar om att de vill slippa undan de måsten som annars ligger för dem. Jag vet inte om det annars finns så mycket att säga om det här citatet eftersom jag redan har talat så mycket om frihet.

Personen som har levt mest är inte den som har levt längst, utan den med flest erfarenheter

Det här citatet är inne på samma tema som de tidigare och liksom dem tycker jag att det stämmer väldigt väl eftersom jag är böjd åt att ha en empiristisk syn på kunskap och liknande. Om jag återanvänder min koma-liknelse så skulle jag säga att en person som från födseln skulle ha legat i koma i 78 år och sedan dör inte skulle ha "levt mer" än en person som dör vid 3 års ålder har om 3-åringen har varit vid medvetande och levt ett vanligt liv under de tre åren. För treåringen skulle ändå ha haft fler erfarenheter (såvitt man vet det vill säga, kunskapen om vad som sker då man är koma är egentligen lite för begränsade för denna liknelse men jag menar att man inte ska ha haft något medvetande alls, inga drömmar eller liknande). När vi säger att någon har levt ett rikt liv brukar det innebära att personen har varit med om mycket, erfarit mycket, och ofta sätts det högre än att ha levt ett långt, händelse- och erfarenhetslöst liv. Och jag håller med den allmänna uppfattningen, hellre upplever jag mer men lever kortare än att knappt uppleva något alls men leva länge.

Mål 3:3

FÖRESTÄLLNING OCH VETANDE

[15. Reflektion och värdering: Anser du att vi inte ska ha så höga krav på kunskap och sanning? Vilka krav har du?]

Jag tror inte att kunskap är något metafysiskt som ska gälla i alla tider och lägen; tvärtom anser jag att kunskap är likt innehållet i en bok, det kan med jämna mellanrum revideras när man upptäcker nya saker som förändrar den tidigare kunskapen. Einstein sade att det mesta (allting) är relativt och jag håller med honom; kunskap är precis lika relativ som allt annat och det finns ingen säker, metafysisk kunskap. Det är därför fackmän oftast försöker hålla sig á jour med de nyaste rönen och annat för att kunna omvärdera sina egna kunskaper och applicera de nya till dem för att se hur de fungerar. Kunskap behöver inte vara konstant eftersom den bara är ett verktyg som tillåter oss att leva och fungera, och eftersom jag dras åt den empiristiska kunskapstanken så anser jag att all kunskap kommer ur (sinnes)erfarenheter och därmed finns det ingen säker kunskap eftersom kunskap som man allmänt talar om den går ut på att man ska kunna säga att något är på ett visst sätt i vissa omständigheter. Och det är något som vi omöjligt kan veta eftersom vi inte har erfarit alla dessa försök. Jag ser helt enkelt inte behovet av metafysisk kunskap utan bara av en ungefärlig kunskap som går ut på att man antar att något kommer att bli på ett visst sätt i vissa omständigheter; men det kan inte klassas som kunskap utan bara som ett medel för att olika människor ska kunna förstå varandra och kunna forma en gemensam grund som överbryggar de olikheter som alltid finns mellan oss. Kunskap för mig är just det, ett verktyg för att kunna förstå varandra och kunna överleva i världen som den ser ut. Det är bara där den behövs och därför gör det inte mig något att kunskap inte är metafysisk utan något som man helt enkelt får lära sig, och senare omvärdera genom erfarenheter av omgivningen.


[18. Reflektion och värdering: Anser du att det mesta du lär dig i skolan tvingas du bara lita på? Att du egentligen inte vet något av det?]

Jag tror definitivt att det är en stor skillnad mellan att lära sig något och att veta detsamma. Även om man kan säga att man vet det som man har lärt sig i skolan så är det en mer ytlig form av vetande som snarare baseras på att man kommer ihåg vad man har gått igenom. Man vet det inte; och egentligen undrar jag om någon vet något alls eftersom vi alla har lärt oss saker. Det finns ju en risk att det blir en sorts utantillkunskap som egentligen inte handlar om att veta något utan bara att kunna det, känna till det. Jag är rädd för att det är så det ligger till i skolan och även inom alla områden som sysslar med olika vetenskaper och liknande, för de är alla baserade på att man måste lära sig allt steg för steg och i slutänden handlar det ju nästan mer om att komma ihåg än att veta. Att man sedan använder sig av utantillkunskaperna för att göra nya försök som kan skapa nya "kunskaper" betyder inte att man vet något utan bara att man kan associera och lägga till de nya resultaten i kunskapslagringsbanken. Det enda alternativ som jag kan se till att vi inte skulle veta något alls är att veta bara skulle vara en synonym för att komma ihåg vad man tidigare har sett/läst/upplevt. Då skulle vi kunna "veta" saker men inte annars. För mig går det helt enkelt inte att veta något om det inte finns metafysisk kunskap, det finns helt enkelt inget att veta eftersom kunskapen som vi talar om (icke-metafysisk) hela tiden kan förändras och inte är konstant och därmed finns det inget att veta heller. Jag håller med Rorty i hans tanke att kunskap egentligen bara finns i gemenskapen med våra jämlikar (inom ett visst område) då det bara är i den som kunskapen erkänns som kunskap i bemärkelsen att alla inblandade anser att den är (någorlunda) allmängiltig. I andra sammanhang ifrågasätts kunskapen och utsätts för tvivel och det är egentligen först då vi själva börjar tveka om den verkligen är sann eller bara relativ. Kanske är det därför det finns så många klubbar och föreningar som samlar människor med liknande intressen; det är där deras kunskap tillåts vara sann, även om det bara är en illusion.  

[29. Reflektion och värdering: Anser du att den fideistiska skepticismen gör mer rättvisa åt tron på Gud?]

Ja, jag tror att den överhuvudtaget är mer ödmjuk då den erkänner att det handlar om tro och inte direkt kunskap och att man inte behöver veta för att kunna tro. För det är precis vad jag är inne på när det gäller kunskap, det finns ingen kunskap som man kan veta men det finns kunskap som man kan tro på. Skillnaden är att den första skulle vara metafysisk medan den andra vore möjlig att ändra och omvärdera. Jag tror också att tro i sig själv är helt fri från tvivel och på så sätt känns det helt rätt att säga att den fideistiska skepticismen gör mer rättvisa åt Gudstron då jag anser att det är kunskapen och sökandet/tanken på den som skapar tvivel och inte tron. För skulle det egentligen finnas någon som tvivlade om de inte använde logik och annat (till exempel sannolikhet) för att försöka förklara och bevisa tron som kunskap, passa in tron i de gällande "kunskapsmallarna"? Tro är för mig betydligt mycket ärligare och mer avskalat än vad kunskap är. Tro erkänns handla om direkta känslor och behöver inte ha bevis för att kunna existera; kunskap ska man däremot hela tiden kämpa för och försöka bevisa grunden till den för att den ska kunna finnas och fungera. Och för mig handlar ändå kunskap om tro och inlärning och inte ett dugg om att veta då det inte finns något att veta. Allt man kan göra är att tro och då skulle man lika gärna kunna tro på Gud som skapande kraft som man skulle kunna tro på något annat. Tro kan aldrig bli falsk eller fel, det är det bara kunskap som kan bli. Därför känns det som att den fideistiska skepticismen har gjort helt rätt som har dragit sig ur den katt-och-råtta-lek som kunskapsbevisjakten innebär och istället öppet erkänna det som ändå gäller för allt som deltar i jakten; att allt ändå bara är tro i grunden, inget annat utan bara ren oförfalskad tro.


Mål 3:2

KANTIANISMEN

[7. Reflektion och värdering: Anser du att matematiker har en apriorisk kunskap, som inte behöver några observationer?]

Nej, jag tror inte på att matematiker skulle ha någon sorts apriorisk kunskap eftersom allt baseras på observationer. Som barn lär man sig multiplikationstabeller, något som man knappast annars skulle bekymra sig med om det inte vore för skolan. Även våra förfäder måste från början ha lärt sig och kommit på de räknesätt vi har nu genom observationer; först att det finns olika stora mängder av saker och ting och att det då skulle underlätta livet att ge dem ett system som direkt visar hur stor en mängd är (något som än idag finns i form av att de flesta av oss relaterar ord som "några" till ett ungefärligt antal). Sedan kan någon ha upptäckt ett mönster som ledde till addition, subtraktion och så vidare. Till saken hör att allt detta är beroende av observationer som sätter igång tankeverksamheten. Vi lär oss allt från start eftersom vi redan som små omges av matematiken då människan har gjort den till en stor del av vardagen. Men den är absolut ingen apriorisk kunskap då ingen kan den utan någon yttre påverkan alls; det krävs att man läser/ser/hör eller på annat sätt observerar exempel där matematiken är inblandad, om inte i tal-form så just i form av olika stora mängder som i hjärnan ordnas enligt en skala som vi har kommit att forma till en vetenskap: matematiken. Att observera något behöver inte innebära exkursioner eller tredimensionella former; tal som står skrivna på ett papper i en viss ordning räcker för att det ska vara en observation och finns det inte en anledning att man i skolan ofta börjar räkna med olika antal äpplen eller liknande? Jo, för att ett barn ska kunna se det (förändringen i antal) med egna ögon - observera det. Ren matematik är inget annat en ett system som är menat att vara ofelbart och säkert genom att det organiserar saker och ting för att skapa en illusion av ordning i en värld som sällan är så välordnad som människan skulle önska. Vi behöver ordningen, förutsägbarheten och när vi inte kan få den av omvärlden direkt finner vi sätt att försöka kalkylera världen och på så sätt tvinga den att forma sig efter vår ordning. Men är det inte intressant hur ofta våra teorier och förutsägelser inte fungerar i verkligheten, så som vid naturkatastrofer och annat; vi har haft tusentals år på oss att utveckla vår "siarförmåga" men ändå har vi inte lyckats tvinga in naturen i vår ordning. Man undrar ju vem som i slutänden förlorar mest....

[20. Reflektion och värdering: Anser du att taoismen likaväl kunde ha skapats i Sverige som i Kina?]

Jag tror inte alls att taoismen skulle ha kunnat tillkomma i Sverige, inte om historien inte hade förändrats. Anledningen till det är att jag tror att det finns en stor skillnad i sättet att tänka mellan Sverige och Kina är relativt stor vilket beror på såväl språkens olikheter men även samhället då de tillsammans skapar en sorts gemensam värdegrund för ett folk. Jag tror i allmänhet att likheter på personlighetsnivån också kan ha ett samband med geografisk närhet. Givetvis är det inte så i alla fall men jag tror att personer som umgås mycket ofta även får liknande värderingar (inom en viss gräns) eftersom man känner till samma ämnen och diskuterar dem mer så att man kan ta ställning i olika frågor. Samma eller liknande erfarenheter ger liknande värderingar eftersom man både får ta ställning och samtidigt höra andras åsikter. Samma sak kan sedan ske på en ort; lokaltidningen ger människor på orten en möjlighet att bli insatta i samma frågor och därmed skapa sig en åsikt. Och sedan är det likadant inom ett land, en kontinent och så vidare. Jag tror nämligen att erfarenheter är grunden till värderingar och det är troligare att personer som geografiskt sett är närmare varandra också har liknande erfarenheter. Därför blir skillnaderna i tänkande och värderingar lätt stora mellan olika länder. I vissa blir hedern högt prioriterad, i andra länder prioriterar man materiell rikedom högre och så vidare. Språket ger dessutom en extra dimension till tankarna och skapar nya möjligheter; detta märker man ofta när man läser en österländsk bok/text som har översatts till svenska. Jag anser själv att kinesiska böcker som har översatts till svenska har ett helt annat uttryckssätt och på något sätt är språket mer svävande även på svenska, till skillnad från böcker som har skrivits på svenska vilka oftast blir mycket mer jordnära. Vissa språk är helt enkelt mer rationella och är inte heller lika beroende av olika tonlägen, rytmer och liknande som andra är. Jag är inte överraskad att taoismen är kinesisk eftersom den på något sätt stämmer överens med språket och dess flytande form. Kristna riktningar så som protestantismen är däremot mycket mer svensk till sättet eftersom svenskan och tyskan/germanskan inte är så olika alls. Men jag tror att en hel del skillnader håller på att mildras eller helt suddas ut i och med globaliseringen som tillåter oss att dela tankar och erfarenheter med människor på andra sidan jordklotet vilket också kan göra att våra värderingar ligger närmare deras än vår omgivnings. I och med att fler också kan kommunicera med varandra lägger man sig i slutänden till med ett annat sorts språk. Orden kanske fortfarande är svenska men något i talet antyder närvaron av andra språk, ofta exempelvis engelska.

[22. Reflektion och värdering: Anser du att vi lever i olika världar eller skapar vi samma värld?]

Jag tror att alla människor lever i sin egen värld och att det inte finns två personer som lever i exakt samma värld. Detta är eftersom vi för det första ser världen ur olika vinklar och vi rent fysiskt inte kan se samma värld på exakt samma sätt samtidigt; vi har inte heller samma verktyg att se på samma sätt då vi rent fysiskt inte har samma höjd, stavar och tappar (i ögonen) och inte heller är på samma humör. För humöret påverkar i allra högsta grad hur man ser på världen; pessimister och optimister ser absolut inte samma sak eftersom den inte har samma innebörd för dem. Samma sak gäller för alla oss andra, vare sig vi alla vore optimister eller ej, vi kan inte se samma värld och därför kan vi inte heller leva i samma värld. Att leva i samma värld vore ju att säga att alla känner till allting och alla som existerar; för i min värld existerar inte någon eller något som jag inte känner till. Visst, jag vet att det finns barn i Afrika och alltså gör det också det. Men om jag inte visste att det finns en person som heter Anders i Sigtuna, då skulle han inte finnas i min värld. Att vi rent fysiskt skulle leva i samma värld är kanske möjligt, men frågan är om det ändå vore samma värld då den ser olika ut för oss alla. Om ingen ser världen på samma sätt så kan det väl inte heller vara en enda, enhetlig värld som vi alla lever i? Jag tycker inte det. Och den största anledningen till att vi aldrig kan leva i samma värld är ju att vi grundar vår världsbild, vår värld, på våra erfarenheter och kunskaper om den. Utan erfarenheter - ingen värld. Men i och med att vi på något sätt kan känna att det finns något så kan vi också skapa oss en värld. Utan erfarenhet och närvaro finns det ingen värld.


Mål 3:1

EMPIRISM

[5. Reflektion och värdering: Anser du att vi inte har med oss någon kunskap vid födseln?]

Jag tror inte att vi har någon direkt kunskap av världen när vi föds; eventuellt skulle vi kunna ha någon sorts kunskap om livet inuti livmodern men det vore då bara för att vi hade erfarit det. Jag ser inte hur man skulle kunna födas med färdiga idéer och tankar om en värld som man innan dess knappast kunde ha vetat existerade. Alla de kunskaper som vi har idag är baserade på observationer vi har gjort eller på observationer som andra har gjort och vi har hört talas om. Alla teorier baseras på studier av än det ena, än det andra och även om man kanske inte tycker att kaniner och tallkottar borde ha så mycket att göra med en matematisk modell (Fibonaccis talföljd) så handlar det ändå om att han såg ett mönster och sedan utarbetade en teori ifrån det. Inget kan skapas om det inget finns; utan råmaterial kan inget produceras eller raffineras. För det är så jag ser på våra kunskaper; likt något som först grundas på erfarenheter och observationer som sedan omsätts i tankar och funderingar vilka utvecklas till teorier och annat då man associerar olika observationer/erfarenheter med varandra. Ibland blir associationerna underliga och ovanliga men ändå leder de till nya teorier som hjälper till att utveckla människans kunskaper ytterligare lite mer. Jag anser dock att man kanske föds med vissa förutsättningar; inte kunskaper utan bara medel/verktyg som hjälper en att lättare ta in olika observationer och erfarenheter på ett mer effektivt sätt. Eller så fungerar verktygen så att associationsförmågan förbättras vilket också kan leda till ökade kunskaper. Men ibland undrar jag om det verkligen kan vara så enkelt; att vissa får genetiska kombinationer som leder till att de senare i livet får högre IQ än genomsnittet eller har lättare att lära sig saker. Jag tror nämligen att det kanske bara kan vara så att det är själva inlärningsprocessen som är nyckeln; att vissa bara råkar få höra just den meningen som får polletten att trilla ner och som tillsammans med rätt uppmuntran från omgivningen får personen att lyckas bättre än andra. Så kanske har alla från födseln samma förutsättningar till att nå kunskap eller också har de inte det men i vilket fall som helst så tror jag inte att vi föds med kunskap, bara med ett sinne öppet för tolkning av erfarenheter och observationer och det är därför personer som saknar något sinne istället förbättrar de andra för att kompensera för förlusten.

[29. Reflektion och värdering: Anser du att tyngdlagen fanns före Newton kom på den? Att vi kan förstå den utan observation?]

Hur kan man säga att vi skulle kunna förstå något alls utan observationer? Även om vi inte medvetet funderar om huruvida ett föremål faller mot marken eller mot himlen så ser vi ändå vad som sker och registrerar resultatet; alltså observerar vi hela tiden vår omgivning även om vi stoppar undan vissa detaljer långt bak i huvudet och knappt kommer ihåg dem efter en tid. Men trots det har vi fortfarande observerat det som skedde. Alltså finns det ingen som helst grund för att människan ska ha kunnat förstå något i världen utan att ha observerat det (eller läst/hört om det) eftersom vi hela tiden observerar allt. Om man funderar över en potentiell teori som kan ligga till grund för en naturlag så måste denna har grundats på observationer även om de kanske inte skedde i syfte att observera utan bara för att man exempelvis väntade på någon och letade efter förströelse i naturen runt omkring sig. Men angående huruvida det fanns naturlagar (så som tyngdlagen) redan innan någon "kom på dem" så är jag inte så säker på att saker verkligen är så som lagarna framställer det. Naturlagar talar för att det finns vissa rörelser och liknande som är konstanta, men jag tvivlar på att något sådant kan finnas i en allmängiltig form. För hur man än letar så finns det alltid något som bryter mönstret. Många forskare förklarar detta med att yttre omständigheter stör läget så att rörelsen inte längre är densamma som föreskriven men är det då frågan om en naturlag? Om det finns så många undantag så fungerar lagarna alltså bara under speciella, optimala förhållanden och vad är det då för mening med att kalla dem för lagar? Exempelvis skulle de flesta antagligen säga att varje (levande) djur har en puls, men innebär det att dessa människor som kan stoppa pulsen (eller åtminstone göra så svag att man inte märker den) strider mot naturlagarna, eller är de bara så duktiga på att skapa illusioner att alla låter sig luras? Vilket svar man än väljer kommer man ändå till slutsatsen att dessa personer antingen bryter mot lagarna som ska gälla för allt och alla, eller så ser/känner åskådarna bara det de förväntar sig att se/känna. Och om de nu lyckas lura människor att förvänta sig att de saknar puls, eller åtminstone tvivla på att de kommer ha en, så borde det innebära att vi också kan luras till att förvänta oss ett visst resultat; så kanske skulle inte allt falla till marken om vi inte trodde det på förhand. Visserligen är det en smula abstrakt att tänka på det sättet, men är det inte ännu underligare att tänka sig att allt, alla rörelser och händelser, skulle följa vissa bestämda mönster? Att allt skulle vara förutbestämt på ett sätt eller annat; för det är närmast det som Einstein verkar tala om då han säger att vi bara har upptäckt en mini-mikro-del av alla de lagar som styr naturen och universum. Men om allt kan förutsägas och är bestämt av lagar som är omöjliga att bryta borde inte små faktorer kunna spela in på det sätt som de idag gör. Om allt hela tiden höll sin form, enligt de konstanta lagarna skulle ju inga utsvävningar vara möjliga då det skulle innebära att minst en lag bröts. Hur det än må vara med den saken så är i alla fall ett säkert, och det är att jag tror att det finns mer bakom allt detta än vad vi ser. Kanske ser vi det vi förväntar oss att se för att slippa handskas med ovetskap och oro; vi väljer hellre slentrian än obestämdhet, kanske finns det verkligen stadiga lagar som styr naturen och allt annat runt omkring oss. Men ett är då säkert och det är att man inte alltid kan lita på matematiska uträkningar och annat eftersom de bara kan visa ett tänkbart scenario och inte på riktigt förutsäga framtiden eller fastställa exakt hur något skett i det förflutna. Enklare lagar så som att allt faller mot marken för att jordens gravitation påverkar föremålet (och vice versa) kan ändå godtas av de flesta och vare sig det är en illusion eller ej så hjälper det människor att orka leva i resten av ovissheten som naturen utsätter oss för.

[35. Reflektion och värdering: Håller du med om att allt lärande är betingning?]

Jag tror att allt lärande handlar om att lära sig olika koder som finns i mänskliga relationer, så alltså håller jag med Quine om att vi har en instinkt som får oss att förvänta oss samma resultat av likadana händelser och det är precis det som sker när vi lär oss språk, och allt annat med för den delen. Och även när vi har lärt oss något så kommer vi ur balans om vi inte får den förväntade reaktionen på något vi har sagt; ibland vet vi givetvis inte vilket svar vi kommer att få men vi överväger då istället alternativen och förväntar oss därigenom något av dem. Om vi sedan får ett helt oväntat svar, något som vi inte ens hade tänkt på, så står vi oftast där mållösa en stund eller så. Samma sak sker när någon svarar; vi har lärt oss att ett ja hör ihop med att man nickar på huvudet, men om någon skakar på huvudet samtidigt som personen säger ja så vet vi inte vilket det riktiga svaret är eftersom vi anser oss få dubbla budskap. Att förvänta sig en nickning vid svaret ja är en klar betingning och det är sådant vi lär oss då vi studerar olika språk och andra ämnen. När vi studerar kemi förväntar vi oss att vissa ämnen ska reagera med varandra; om de inte gör det börjar vi genast leta efter fel istället för att godta resultatet som det är. Samma sak sker inom alla andra områden; barn lär sig att fyrkantiga klossar passar i fyrkantiga hål men det är inget de kan per omgående utan de prövar sig fram tills de flera gånger har observerat att just den klossen passar i det hålet. Inte ens efter ett lyckat försök lär de sig det utan de kräver fler bevis för att lära sig att det är så det fungerar, det blir en betingad kunskap. Om man tänker efter är det ju på så sätt barn (och vuxna) lär sig allt nytt, genom att få bevis på att det verkligen ligger till på ett visst sätt. När man blir äldre krävs det dock oftast färre lyckade "bevis", antagligen för att vi har blivit så vana vid att bli tillsagda hur saker och ting är av människor som har studerat ämnet längre och är skickligare inom det. Men ändå är det bevisat om och om igen att det bästa sättet att få till exempel elever att lära sig något grundligt är att låta dem se det med egna ögon, gärna flera gånger med lite varierande experiment, så att de sedan kan frammana bilderna av det när de behöver komma ihåg en princip eller liknande. När man ska lära sig ett nytt språk sägs det också vara lättare att lära sig det snabbare om man bor på ett ställe där det talas (helst ska man väl ha några grundläggande kunskaper först) så att det blir en del av vardagen. Man ser helt enkelt med egna ögon vilka reaktioner som olika uttryck frammanar och i vilka sammanhang vissa ord och uttryck används; man observerar mänskliga reaktioner på språket på ett sätt man aldrig kan göra i ett land där språket man vill lära sig inte talas i vardagen. Men det bästa sättet att inse att allt lärande är betingat är ändå att se på barn i olika åldrar för de visar tydligt att man måste få uppleva saker för att lära sig det. Det är väl också därför som barn så gärna gör det som är förbjudet, eftersom de helt enkelt vill se om det verkligen är så som teorin (vuxna) säger. När det sedan visar sig vara så (eller inte) så skapar de sin egen uppfattning och gör så småningom inte om den "förbjudna handlingen" längre då de har lärt sig hur olika händelser hänger ihop; och detta är ett fullgott exempel på ännu en betingad kunskap som man har lärt sig av erfarenhet. Det är inte underligt att man säger att människor som har varit med om mycket också är mycket visa, de har helt enkelt haft en möjlighet att få fler (eller ovanligare) betingningar och kunskaper än oss andra tack vare sina erfarenheter och upplevelser.