Provresultat

Mina provresultat var (enligt vad jag minns) följande:


Filosofitermer
Mitt bästa resultat var 24 av 25 (jag fick 22 av 23 en gång, 23 av 25 en gång och 24 av 25 tre gånger), mitt genomsnitt var 23,4 av 25 och jag fick alltså MVG


Filosofihistoria
Mitt bästa resultat var 25 av 25 (jag fick 24 av 25 två gånger och 25 av 25 tre gånger), mitt genomsnitt var 24,6 av 25 och jag fick alltså MVG

Utvärdering av Filosofi A -kursen

Bra saker:
Jag tyckte verkligen om texterna vi har arbetat med, de har varit både tankeväckande och intressanta samtidigt som man har lärt sig mycket om filosofi. Längden på texterna har också varit bra, ungefär sex sidor i utskrivet format. Diskussionerna har även de varit mycket intressanta och åtminstone jag känner att jag har börjat tänka mycket mer på filosofiska frågor även efter att vi har avslutat texterna, det har visserligen orsakat ett par mer eller mindre sömnlösa nätter men det har det varit värt! 
     Jag har verkligen tyckt om reflektionerna till texterna och ofta har det varit svårt att begränsa sig till enbart tre stycken (det märks antagligen på mina texter/reflektioner också eftersom de bara blev längre och längre ju fler texter jag läste). Det sista målet, fördjupningen, var också mycket intressant och kanske borde vi ha haft flera sådana eftersom man då faktiskt förstod mer om vad en filosof och hans filosofi stod för och betydde, men å andra sidan skulle jag inte vilja att man kortade ner antalet texter och reflektioner utan hellre att vi fick mer tid på oss på kursen så att vi hann göra mer. 
    Introt med vår filosofiska biografi var en väldigt bra start och det är intressant att kunna gå tillbaka och läsa den efter att ha gjort en del reflektioner och kommit igång med "filosofitänket" för man märker verkligen hur annorlunda man tar sig an frågan och hur tankegångarna går. I vissa frågor kommer jag inte ens fram till samma svar utan till ett annat eftersom jag på något sätt är mer medveten om hur jag tänker.  

Mindre bra saker:
Tiden, det har varit rätt svårt att hinna med allt på den tid som kursen pågår, särskilt med tanke på allt annat som man har i skolan. Proven kändes också svåra, speciellt det första om filosofitermer, eftersom man inte visste hur det var att göra ett sådant prov och dessutom var det väldigt många termer att plugga in. Just att det var så många som liknade varandra gjorde det bara värre och jag kan inte låta bli att undra om det inte skulle gå bättre om man först fick lära sig själva grunderna; vad ontologi, skepticism, realism, idealism och liknande betydde så att man åtminstone förstod grundstommen i begreppen innan man försökte lära sig olika sorters ontologier och så vidare. Filosofihistorieprovet var på många sätt enklare eftersom man då hade bättre insikt i hur provet gick till (och dessutom hade man en del gratis efter att ha läst på inför filosofitermsprovet).   

I mitt tycke...
...var filosofikursen värd varenda sekund och jag önskar att den hade varat längre så att jag hade fått läsa, diskutera, reflektera och lära mig mer! Jag har lärt mig mycket mer om mina egna tankar och är mycket mer medveten på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har varit förut. Jag kan inte ens förstå hur jag har kunnat missa att läsa filosofi tidigare för det är mycket mer än bara ett skolämne, man lär sig mer om sig själv än om något direkt yttre så som man gör i de flesta andra ämnen. Jag kommer att sakna de här måndagseftermiddagarna och alla diskussioner som vi har haft eftersom de har utvecklat mig något enormt och hela mitt sätt att tänka på är radikalt förändrat, det rör sig i fler dimensioner än tidigare, och jag skulle rekommendera alla att läsa den här kursen, för trots att det är kort om tid så går reflektionerna lätt och snabbt att skriva och antalet låter egentligen mycket jobbigare än vad det verkligen är.  

Mål 4 - fördjupning

JEAN-JACQUES ROUSSEAU OCH HANS FILOSOFI

Biografi
Jean-Jacques Rousseau föddes i Genéve år 1712 och dog sedermera utanför Paris år 1778. Han ska själv ha sagt att han hade en bra barndom även om den var lite udda så till vida att han växte upp med sin pappa och faster/moster och inte fick leka med sina jämnåriga utan istället lärde pappan honom att läsa och uppskatta livet på landet. Det var också en av de platser som han återvände till under hela sitt liv och som verkar ha varit den plats där han var som lyckligast. Annars levde han ett mycket kringflackande liv och hade flera yrken vid sidan om sin författarsroll, han har bland annat spelat en roll även för musiken som tonsättare, även om han inte lyckades alls som musiklärare. Han led till och från av "mental ohälsa" som gjorde att han fick mycket svårt att umgås med folk då han fick häftiga humörsvängningar och kunde anklaga människor för de mest absurda saker. Rousseau verkar på många sätt ha haft ett mycket jobbigt liv och han var troligen mycket egoistisk och tänkte för det mesta på sig själv men det ska sägas till hans försvar att han alltid stod fast vid sina idéer och även själv följde dem. Han anpassade sig aldrig efter omgivningen och verkar inte ha brytt sig om vad andra tyckte om honom vilket också visas i hans handlingar; han och hans "sambo", Therese Lavasseur fick exempelvis tillsammans fem barn av vilka alla lämnades bort trots att det orsakade en del höjda ögonbryn och viskningar bakom ryggen på dem. Han skrev även ett verk vid namn Émile (som tog upp en del revolutionära idéer om barnuppfostring så som att barn borde få utvecklas i enlighet med deras egna, högst individuella karaktärer) som gjorde att han tvingades lämna landet då den franska kyrkan ansåg sig hotad (boken brändes till och med på bål på vissa platser i landet).

Rousseau hade också en tendens att bli ovän med alla människor han mötte och diskuterade med, detta skedde också med David Hume som han vistades hos när han var i landsflykt. Så efter att Hume kastade ut honom återvände han till Frankrike under falskt namn. Efter en tid fick han även komma tillbaka officiellt under förutsättning att han inte publicerade fler verk, men inte heller det lydde han fullt ut. Istället höll han privata läsningar och fortsatte att arbeta på fler verk som så småningom utgavs postumt.

Rousseau var i mångt och mycket en visionär som var långt före sin tid, trots att många i hans omgivning verkar ha ansett honom vara en bakåtsträvare, och både han och hans idéer blev isolerade från resten under hans levnadstid för att de helt enkelt var för annorlunda. Hans verk och idéer blev några av föregångarna till romantiken och trots att han själv var klart emot revolution som ett medel för förändring, han ansåg att en förändring borde starta i uppfostran (indoktrinering), har han ändå kommit att anses vara en av den franska revolutionens fäder. 

Filosofi
Rousseaus filosofi brukar sammanfattas med den enkla meningen: Tillbaka till naturen! Detta är typiskt för den romantiska eran som startade efter hans död och han menade på att människan i grund och botten är god och att det är samhället, vetenskapen och tekniken som förstör och korrumperar henne. Han ansåg också att människan i sitt naturliga tillstånd karaktäriseras av en hälsosam egenkärlek som medföljs av naturlig medkänsla men i samhället förvandlas egenkärleken istället till en sorts korrupt stolthet som bara söker andras gillande och därmed gör att individen förlorar kontakten med sin sanna natur. Och när man förlorar sin sanna natur förlorar man också sin frihet.

Men Rousseau trodde ändå inte att det var fullt så lätt utan att även om den mänskliga naturen blir korrumperad i ett samhälle så möjliggör det också perfektion i fråga om moral och när människor interagerar så måste den "naturliga friheten" göras om till "moralisk frihet" för att vi ska kunna ha en gemensam grund (av värderingar) att stå på. Så i ett rättvist samhälle ersätts alltså individens naturliga viljefrihet med en gemensam vilja så att alla individer fjärmas från sina naturliga rättigheter för att kunna skapa en "gemensam individ" som är ofelbar och varifrån den allmänna viljan kommer. Han tror alltså inte att man förlorar frihet utan att man bara återupptäcker den i en annan form, i den allmänna viljan som alltid agerar för att samhället som helhet ska ha det så bra som möjligt (lite i samma stil som utilitarismen).

Min åsikt
På många sätt håller jag med Rousseau även om jag känner mig lite bortvillad när det gäller förlorad och återfunnen frihet, men att naturlig frihet övergår i moral kan jag mycket väl hålla med om då moralen ändå fungerar som vår gemensamma grund i samhället medan individuell, naturlig frihet aldrig skulle kunna fungera att ha i ett samhälle. Även tanken på att vi alla är goda i grunden kan jag hålla med om även om det känns så otroligt naivt som tanke (kanske är det en av effekterna av samhällets påverkan, vi blir lätt cyniska) men ändå känns den väldigt rätt. Samma sak gäller att vi i ett samhälle låter egenkärleken förvandlas till någon sorts varelse som bara törstar efter andras gillande och kärlek. Egentligen har jag inte alls mycket att invända emot och det känns nästan lite för bra för att vara sant, kanske borde jag ha valt en annan filosof så att jag hade haft lite mer att säga men Rousseau känns så rätt eftersom han är så rak, hans tankar verkar närmast avskalade och är så lätta att förstå, de känns kraftfulla och genomborrande på ett sätt som jag aldrig tidigare har upplevt och därför kunde jag inte låta bli att välja honom som mitt fördjupningsarbete.

Citat
Jag har också valt tre citat av Rousseau varav det första är ett citat som fastnade i mitt minne redan för flera år sedan:

Människan föds fri men ändå är hon överallt i bojor

Detta följer ju helt med hans tankar om "den naturliga människan" och "människan i samhället" och jag kan inte göra annat än att hålla med honom om det för i samhället finns det alltid en mängd regler, skrivna så väl som oskrivna som man hela tiden måste följa. Det finns alltid andra som förlitar sig på att man ska utföra vissa uppdrag och man har hela tiden en mängd förväntningar och krav på sig. Dessa är vad bojorna symboliserar för mig, för de är motsvarigheten till frihet. Jag tror dock inte att det är fullt så lätt att leva i frihet heller eftersom människan inte vet annat än att leva tillsammans med andra och så fort det finns mer än en på ett ställe har man, vad? Jo, just ett samhälle där kraven och förväntningarna än en gång gör sig påminda. Jag tror dock inte att det är själva kraven som andra har på en som utgör bojorna utan ens eget samvete och de krav man ställer på sig själv när man vet att andra behöver en.

Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är tvungen att göra det hon inte vill

Detta är ett helt fantastiskt uttalande och jag tycker verkligen att fler borde känna till det, för är det inte så att frihet kanske inte alltid är att vara fri från allt utan handlar mer om att inte vara tvungen att göra något. För annars skulle ju den ultimata friheten vara döden, eller att ligga i koma, men så brukar inte de flesta tycka utan det handlar om att de vill slippa undan de måsten som annars ligger för dem. Jag vet inte om det annars finns så mycket att säga om det här citatet eftersom jag redan har talat så mycket om frihet.

Personen som har levt mest är inte den som har levt längst, utan den med flest erfarenheter

Det här citatet är inne på samma tema som de tidigare och liksom dem tycker jag att det stämmer väldigt väl eftersom jag är böjd åt att ha en empiristisk syn på kunskap och liknande. Om jag återanvänder min koma-liknelse så skulle jag säga att en person som från födseln skulle ha legat i koma i 78 år och sedan dör inte skulle ha "levt mer" än en person som dör vid 3 års ålder har om 3-åringen har varit vid medvetande och levt ett vanligt liv under de tre åren. För treåringen skulle ändå ha haft fler erfarenheter (såvitt man vet det vill säga, kunskapen om vad som sker då man är koma är egentligen lite för begränsade för denna liknelse men jag menar att man inte ska ha haft något medvetande alls, inga drömmar eller liknande). När vi säger att någon har levt ett rikt liv brukar det innebära att personen har varit med om mycket, erfarit mycket, och ofta sätts det högre än att ha levt ett långt, händelse- och erfarenhetslöst liv. Och jag håller med den allmänna uppfattningen, hellre upplever jag mer men lever kortare än att knappt uppleva något alls men leva länge.

Mål 3:3

FÖRESTÄLLNING OCH VETANDE

[15. Reflektion och värdering: Anser du att vi inte ska ha så höga krav på kunskap och sanning? Vilka krav har du?]

Jag tror inte att kunskap är något metafysiskt som ska gälla i alla tider och lägen; tvärtom anser jag att kunskap är likt innehållet i en bok, det kan med jämna mellanrum revideras när man upptäcker nya saker som förändrar den tidigare kunskapen. Einstein sade att det mesta (allting) är relativt och jag håller med honom; kunskap är precis lika relativ som allt annat och det finns ingen säker, metafysisk kunskap. Det är därför fackmän oftast försöker hålla sig á jour med de nyaste rönen och annat för att kunna omvärdera sina egna kunskaper och applicera de nya till dem för att se hur de fungerar. Kunskap behöver inte vara konstant eftersom den bara är ett verktyg som tillåter oss att leva och fungera, och eftersom jag dras åt den empiristiska kunskapstanken så anser jag att all kunskap kommer ur (sinnes)erfarenheter och därmed finns det ingen säker kunskap eftersom kunskap som man allmänt talar om den går ut på att man ska kunna säga att något är på ett visst sätt i vissa omständigheter. Och det är något som vi omöjligt kan veta eftersom vi inte har erfarit alla dessa försök. Jag ser helt enkelt inte behovet av metafysisk kunskap utan bara av en ungefärlig kunskap som går ut på att man antar att något kommer att bli på ett visst sätt i vissa omständigheter; men det kan inte klassas som kunskap utan bara som ett medel för att olika människor ska kunna förstå varandra och kunna forma en gemensam grund som överbryggar de olikheter som alltid finns mellan oss. Kunskap för mig är just det, ett verktyg för att kunna förstå varandra och kunna överleva i världen som den ser ut. Det är bara där den behövs och därför gör det inte mig något att kunskap inte är metafysisk utan något som man helt enkelt får lära sig, och senare omvärdera genom erfarenheter av omgivningen.


[18. Reflektion och värdering: Anser du att det mesta du lär dig i skolan tvingas du bara lita på? Att du egentligen inte vet något av det?]

Jag tror definitivt att det är en stor skillnad mellan att lära sig något och att veta detsamma. Även om man kan säga att man vet det som man har lärt sig i skolan så är det en mer ytlig form av vetande som snarare baseras på att man kommer ihåg vad man har gått igenom. Man vet det inte; och egentligen undrar jag om någon vet något alls eftersom vi alla har lärt oss saker. Det finns ju en risk att det blir en sorts utantillkunskap som egentligen inte handlar om att veta något utan bara att kunna det, känna till det. Jag är rädd för att det är så det ligger till i skolan och även inom alla områden som sysslar med olika vetenskaper och liknande, för de är alla baserade på att man måste lära sig allt steg för steg och i slutänden handlar det ju nästan mer om att komma ihåg än att veta. Att man sedan använder sig av utantillkunskaperna för att göra nya försök som kan skapa nya "kunskaper" betyder inte att man vet något utan bara att man kan associera och lägga till de nya resultaten i kunskapslagringsbanken. Det enda alternativ som jag kan se till att vi inte skulle veta något alls är att veta bara skulle vara en synonym för att komma ihåg vad man tidigare har sett/läst/upplevt. Då skulle vi kunna "veta" saker men inte annars. För mig går det helt enkelt inte att veta något om det inte finns metafysisk kunskap, det finns helt enkelt inget att veta eftersom kunskapen som vi talar om (icke-metafysisk) hela tiden kan förändras och inte är konstant och därmed finns det inget att veta heller. Jag håller med Rorty i hans tanke att kunskap egentligen bara finns i gemenskapen med våra jämlikar (inom ett visst område) då det bara är i den som kunskapen erkänns som kunskap i bemärkelsen att alla inblandade anser att den är (någorlunda) allmängiltig. I andra sammanhang ifrågasätts kunskapen och utsätts för tvivel och det är egentligen först då vi själva börjar tveka om den verkligen är sann eller bara relativ. Kanske är det därför det finns så många klubbar och föreningar som samlar människor med liknande intressen; det är där deras kunskap tillåts vara sann, även om det bara är en illusion.  

[29. Reflektion och värdering: Anser du att den fideistiska skepticismen gör mer rättvisa åt tron på Gud?]

Ja, jag tror att den överhuvudtaget är mer ödmjuk då den erkänner att det handlar om tro och inte direkt kunskap och att man inte behöver veta för att kunna tro. För det är precis vad jag är inne på när det gäller kunskap, det finns ingen kunskap som man kan veta men det finns kunskap som man kan tro på. Skillnaden är att den första skulle vara metafysisk medan den andra vore möjlig att ändra och omvärdera. Jag tror också att tro i sig själv är helt fri från tvivel och på så sätt känns det helt rätt att säga att den fideistiska skepticismen gör mer rättvisa åt Gudstron då jag anser att det är kunskapen och sökandet/tanken på den som skapar tvivel och inte tron. För skulle det egentligen finnas någon som tvivlade om de inte använde logik och annat (till exempel sannolikhet) för att försöka förklara och bevisa tron som kunskap, passa in tron i de gällande "kunskapsmallarna"? Tro är för mig betydligt mycket ärligare och mer avskalat än vad kunskap är. Tro erkänns handla om direkta känslor och behöver inte ha bevis för att kunna existera; kunskap ska man däremot hela tiden kämpa för och försöka bevisa grunden till den för att den ska kunna finnas och fungera. Och för mig handlar ändå kunskap om tro och inlärning och inte ett dugg om att veta då det inte finns något att veta. Allt man kan göra är att tro och då skulle man lika gärna kunna tro på Gud som skapande kraft som man skulle kunna tro på något annat. Tro kan aldrig bli falsk eller fel, det är det bara kunskap som kan bli. Därför känns det som att den fideistiska skepticismen har gjort helt rätt som har dragit sig ur den katt-och-råtta-lek som kunskapsbevisjakten innebär och istället öppet erkänna det som ändå gäller för allt som deltar i jakten; att allt ändå bara är tro i grunden, inget annat utan bara ren oförfalskad tro.


Mål 3:2

KANTIANISMEN

[7. Reflektion och värdering: Anser du att matematiker har en apriorisk kunskap, som inte behöver några observationer?]

Nej, jag tror inte på att matematiker skulle ha någon sorts apriorisk kunskap eftersom allt baseras på observationer. Som barn lär man sig multiplikationstabeller, något som man knappast annars skulle bekymra sig med om det inte vore för skolan. Även våra förfäder måste från början ha lärt sig och kommit på de räknesätt vi har nu genom observationer; först att det finns olika stora mängder av saker och ting och att det då skulle underlätta livet att ge dem ett system som direkt visar hur stor en mängd är (något som än idag finns i form av att de flesta av oss relaterar ord som "några" till ett ungefärligt antal). Sedan kan någon ha upptäckt ett mönster som ledde till addition, subtraktion och så vidare. Till saken hör att allt detta är beroende av observationer som sätter igång tankeverksamheten. Vi lär oss allt från start eftersom vi redan som små omges av matematiken då människan har gjort den till en stor del av vardagen. Men den är absolut ingen apriorisk kunskap då ingen kan den utan någon yttre påverkan alls; det krävs att man läser/ser/hör eller på annat sätt observerar exempel där matematiken är inblandad, om inte i tal-form så just i form av olika stora mängder som i hjärnan ordnas enligt en skala som vi har kommit att forma till en vetenskap: matematiken. Att observera något behöver inte innebära exkursioner eller tredimensionella former; tal som står skrivna på ett papper i en viss ordning räcker för att det ska vara en observation och finns det inte en anledning att man i skolan ofta börjar räkna med olika antal äpplen eller liknande? Jo, för att ett barn ska kunna se det (förändringen i antal) med egna ögon - observera det. Ren matematik är inget annat en ett system som är menat att vara ofelbart och säkert genom att det organiserar saker och ting för att skapa en illusion av ordning i en värld som sällan är så välordnad som människan skulle önska. Vi behöver ordningen, förutsägbarheten och när vi inte kan få den av omvärlden direkt finner vi sätt att försöka kalkylera världen och på så sätt tvinga den att forma sig efter vår ordning. Men är det inte intressant hur ofta våra teorier och förutsägelser inte fungerar i verkligheten, så som vid naturkatastrofer och annat; vi har haft tusentals år på oss att utveckla vår "siarförmåga" men ändå har vi inte lyckats tvinga in naturen i vår ordning. Man undrar ju vem som i slutänden förlorar mest....

[20. Reflektion och värdering: Anser du att taoismen likaväl kunde ha skapats i Sverige som i Kina?]

Jag tror inte alls att taoismen skulle ha kunnat tillkomma i Sverige, inte om historien inte hade förändrats. Anledningen till det är att jag tror att det finns en stor skillnad i sättet att tänka mellan Sverige och Kina är relativt stor vilket beror på såväl språkens olikheter men även samhället då de tillsammans skapar en sorts gemensam värdegrund för ett folk. Jag tror i allmänhet att likheter på personlighetsnivån också kan ha ett samband med geografisk närhet. Givetvis är det inte så i alla fall men jag tror att personer som umgås mycket ofta även får liknande värderingar (inom en viss gräns) eftersom man känner till samma ämnen och diskuterar dem mer så att man kan ta ställning i olika frågor. Samma eller liknande erfarenheter ger liknande värderingar eftersom man både får ta ställning och samtidigt höra andras åsikter. Samma sak kan sedan ske på en ort; lokaltidningen ger människor på orten en möjlighet att bli insatta i samma frågor och därmed skapa sig en åsikt. Och sedan är det likadant inom ett land, en kontinent och så vidare. Jag tror nämligen att erfarenheter är grunden till värderingar och det är troligare att personer som geografiskt sett är närmare varandra också har liknande erfarenheter. Därför blir skillnaderna i tänkande och värderingar lätt stora mellan olika länder. I vissa blir hedern högt prioriterad, i andra länder prioriterar man materiell rikedom högre och så vidare. Språket ger dessutom en extra dimension till tankarna och skapar nya möjligheter; detta märker man ofta när man läser en österländsk bok/text som har översatts till svenska. Jag anser själv att kinesiska böcker som har översatts till svenska har ett helt annat uttryckssätt och på något sätt är språket mer svävande även på svenska, till skillnad från böcker som har skrivits på svenska vilka oftast blir mycket mer jordnära. Vissa språk är helt enkelt mer rationella och är inte heller lika beroende av olika tonlägen, rytmer och liknande som andra är. Jag är inte överraskad att taoismen är kinesisk eftersom den på något sätt stämmer överens med språket och dess flytande form. Kristna riktningar så som protestantismen är däremot mycket mer svensk till sättet eftersom svenskan och tyskan/germanskan inte är så olika alls. Men jag tror att en hel del skillnader håller på att mildras eller helt suddas ut i och med globaliseringen som tillåter oss att dela tankar och erfarenheter med människor på andra sidan jordklotet vilket också kan göra att våra värderingar ligger närmare deras än vår omgivnings. I och med att fler också kan kommunicera med varandra lägger man sig i slutänden till med ett annat sorts språk. Orden kanske fortfarande är svenska men något i talet antyder närvaron av andra språk, ofta exempelvis engelska.

[22. Reflektion och värdering: Anser du att vi lever i olika världar eller skapar vi samma värld?]

Jag tror att alla människor lever i sin egen värld och att det inte finns två personer som lever i exakt samma värld. Detta är eftersom vi för det första ser världen ur olika vinklar och vi rent fysiskt inte kan se samma värld på exakt samma sätt samtidigt; vi har inte heller samma verktyg att se på samma sätt då vi rent fysiskt inte har samma höjd, stavar och tappar (i ögonen) och inte heller är på samma humör. För humöret påverkar i allra högsta grad hur man ser på världen; pessimister och optimister ser absolut inte samma sak eftersom den inte har samma innebörd för dem. Samma sak gäller för alla oss andra, vare sig vi alla vore optimister eller ej, vi kan inte se samma värld och därför kan vi inte heller leva i samma värld. Att leva i samma värld vore ju att säga att alla känner till allting och alla som existerar; för i min värld existerar inte någon eller något som jag inte känner till. Visst, jag vet att det finns barn i Afrika och alltså gör det också det. Men om jag inte visste att det finns en person som heter Anders i Sigtuna, då skulle han inte finnas i min värld. Att vi rent fysiskt skulle leva i samma värld är kanske möjligt, men frågan är om det ändå vore samma värld då den ser olika ut för oss alla. Om ingen ser världen på samma sätt så kan det väl inte heller vara en enda, enhetlig värld som vi alla lever i? Jag tycker inte det. Och den största anledningen till att vi aldrig kan leva i samma värld är ju att vi grundar vår världsbild, vår värld, på våra erfarenheter och kunskaper om den. Utan erfarenheter - ingen värld. Men i och med att vi på något sätt kan känna att det finns något så kan vi också skapa oss en värld. Utan erfarenhet och närvaro finns det ingen värld.


Mål 3:1

EMPIRISM

[5. Reflektion och värdering: Anser du att vi inte har med oss någon kunskap vid födseln?]

Jag tror inte att vi har någon direkt kunskap av världen när vi föds; eventuellt skulle vi kunna ha någon sorts kunskap om livet inuti livmodern men det vore då bara för att vi hade erfarit det. Jag ser inte hur man skulle kunna födas med färdiga idéer och tankar om en värld som man innan dess knappast kunde ha vetat existerade. Alla de kunskaper som vi har idag är baserade på observationer vi har gjort eller på observationer som andra har gjort och vi har hört talas om. Alla teorier baseras på studier av än det ena, än det andra och även om man kanske inte tycker att kaniner och tallkottar borde ha så mycket att göra med en matematisk modell (Fibonaccis talföljd) så handlar det ändå om att han såg ett mönster och sedan utarbetade en teori ifrån det. Inget kan skapas om det inget finns; utan råmaterial kan inget produceras eller raffineras. För det är så jag ser på våra kunskaper; likt något som först grundas på erfarenheter och observationer som sedan omsätts i tankar och funderingar vilka utvecklas till teorier och annat då man associerar olika observationer/erfarenheter med varandra. Ibland blir associationerna underliga och ovanliga men ändå leder de till nya teorier som hjälper till att utveckla människans kunskaper ytterligare lite mer. Jag anser dock att man kanske föds med vissa förutsättningar; inte kunskaper utan bara medel/verktyg som hjälper en att lättare ta in olika observationer och erfarenheter på ett mer effektivt sätt. Eller så fungerar verktygen så att associationsförmågan förbättras vilket också kan leda till ökade kunskaper. Men ibland undrar jag om det verkligen kan vara så enkelt; att vissa får genetiska kombinationer som leder till att de senare i livet får högre IQ än genomsnittet eller har lättare att lära sig saker. Jag tror nämligen att det kanske bara kan vara så att det är själva inlärningsprocessen som är nyckeln; att vissa bara råkar få höra just den meningen som får polletten att trilla ner och som tillsammans med rätt uppmuntran från omgivningen får personen att lyckas bättre än andra. Så kanske har alla från födseln samma förutsättningar till att nå kunskap eller också har de inte det men i vilket fall som helst så tror jag inte att vi föds med kunskap, bara med ett sinne öppet för tolkning av erfarenheter och observationer och det är därför personer som saknar något sinne istället förbättrar de andra för att kompensera för förlusten.

[29. Reflektion och värdering: Anser du att tyngdlagen fanns före Newton kom på den? Att vi kan förstå den utan observation?]

Hur kan man säga att vi skulle kunna förstå något alls utan observationer? Även om vi inte medvetet funderar om huruvida ett föremål faller mot marken eller mot himlen så ser vi ändå vad som sker och registrerar resultatet; alltså observerar vi hela tiden vår omgivning även om vi stoppar undan vissa detaljer långt bak i huvudet och knappt kommer ihåg dem efter en tid. Men trots det har vi fortfarande observerat det som skedde. Alltså finns det ingen som helst grund för att människan ska ha kunnat förstå något i världen utan att ha observerat det (eller läst/hört om det) eftersom vi hela tiden observerar allt. Om man funderar över en potentiell teori som kan ligga till grund för en naturlag så måste denna har grundats på observationer även om de kanske inte skedde i syfte att observera utan bara för att man exempelvis väntade på någon och letade efter förströelse i naturen runt omkring sig. Men angående huruvida det fanns naturlagar (så som tyngdlagen) redan innan någon "kom på dem" så är jag inte så säker på att saker verkligen är så som lagarna framställer det. Naturlagar talar för att det finns vissa rörelser och liknande som är konstanta, men jag tvivlar på att något sådant kan finnas i en allmängiltig form. För hur man än letar så finns det alltid något som bryter mönstret. Många forskare förklarar detta med att yttre omständigheter stör läget så att rörelsen inte längre är densamma som föreskriven men är det då frågan om en naturlag? Om det finns så många undantag så fungerar lagarna alltså bara under speciella, optimala förhållanden och vad är det då för mening med att kalla dem för lagar? Exempelvis skulle de flesta antagligen säga att varje (levande) djur har en puls, men innebär det att dessa människor som kan stoppa pulsen (eller åtminstone göra så svag att man inte märker den) strider mot naturlagarna, eller är de bara så duktiga på att skapa illusioner att alla låter sig luras? Vilket svar man än väljer kommer man ändå till slutsatsen att dessa personer antingen bryter mot lagarna som ska gälla för allt och alla, eller så ser/känner åskådarna bara det de förväntar sig att se/känna. Och om de nu lyckas lura människor att förvänta sig att de saknar puls, eller åtminstone tvivla på att de kommer ha en, så borde det innebära att vi också kan luras till att förvänta oss ett visst resultat; så kanske skulle inte allt falla till marken om vi inte trodde det på förhand. Visserligen är det en smula abstrakt att tänka på det sättet, men är det inte ännu underligare att tänka sig att allt, alla rörelser och händelser, skulle följa vissa bestämda mönster? Att allt skulle vara förutbestämt på ett sätt eller annat; för det är närmast det som Einstein verkar tala om då han säger att vi bara har upptäckt en mini-mikro-del av alla de lagar som styr naturen och universum. Men om allt kan förutsägas och är bestämt av lagar som är omöjliga att bryta borde inte små faktorer kunna spela in på det sätt som de idag gör. Om allt hela tiden höll sin form, enligt de konstanta lagarna skulle ju inga utsvävningar vara möjliga då det skulle innebära att minst en lag bröts. Hur det än må vara med den saken så är i alla fall ett säkert, och det är att jag tror att det finns mer bakom allt detta än vad vi ser. Kanske ser vi det vi förväntar oss att se för att slippa handskas med ovetskap och oro; vi väljer hellre slentrian än obestämdhet, kanske finns det verkligen stadiga lagar som styr naturen och allt annat runt omkring oss. Men ett är då säkert och det är att man inte alltid kan lita på matematiska uträkningar och annat eftersom de bara kan visa ett tänkbart scenario och inte på riktigt förutsäga framtiden eller fastställa exakt hur något skett i det förflutna. Enklare lagar så som att allt faller mot marken för att jordens gravitation påverkar föremålet (och vice versa) kan ändå godtas av de flesta och vare sig det är en illusion eller ej så hjälper det människor att orka leva i resten av ovissheten som naturen utsätter oss för.

[35. Reflektion och värdering: Håller du med om att allt lärande är betingning?]

Jag tror att allt lärande handlar om att lära sig olika koder som finns i mänskliga relationer, så alltså håller jag med Quine om att vi har en instinkt som får oss att förvänta oss samma resultat av likadana händelser och det är precis det som sker när vi lär oss språk, och allt annat med för den delen. Och även när vi har lärt oss något så kommer vi ur balans om vi inte får den förväntade reaktionen på något vi har sagt; ibland vet vi givetvis inte vilket svar vi kommer att få men vi överväger då istället alternativen och förväntar oss därigenom något av dem. Om vi sedan får ett helt oväntat svar, något som vi inte ens hade tänkt på, så står vi oftast där mållösa en stund eller så. Samma sak sker när någon svarar; vi har lärt oss att ett ja hör ihop med att man nickar på huvudet, men om någon skakar på huvudet samtidigt som personen säger ja så vet vi inte vilket det riktiga svaret är eftersom vi anser oss få dubbla budskap. Att förvänta sig en nickning vid svaret ja är en klar betingning och det är sådant vi lär oss då vi studerar olika språk och andra ämnen. När vi studerar kemi förväntar vi oss att vissa ämnen ska reagera med varandra; om de inte gör det börjar vi genast leta efter fel istället för att godta resultatet som det är. Samma sak sker inom alla andra områden; barn lär sig att fyrkantiga klossar passar i fyrkantiga hål men det är inget de kan per omgående utan de prövar sig fram tills de flera gånger har observerat att just den klossen passar i det hålet. Inte ens efter ett lyckat försök lär de sig det utan de kräver fler bevis för att lära sig att det är så det fungerar, det blir en betingad kunskap. Om man tänker efter är det ju på så sätt barn (och vuxna) lär sig allt nytt, genom att få bevis på att det verkligen ligger till på ett visst sätt. När man blir äldre krävs det dock oftast färre lyckade "bevis", antagligen för att vi har blivit så vana vid att bli tillsagda hur saker och ting är av människor som har studerat ämnet längre och är skickligare inom det. Men ändå är det bevisat om och om igen att det bästa sättet att få till exempel elever att lära sig något grundligt är att låta dem se det med egna ögon, gärna flera gånger med lite varierande experiment, så att de sedan kan frammana bilderna av det när de behöver komma ihåg en princip eller liknande. När man ska lära sig ett nytt språk sägs det också vara lättare att lära sig det snabbare om man bor på ett ställe där det talas (helst ska man väl ha några grundläggande kunskaper först) så att det blir en del av vardagen. Man ser helt enkelt med egna ögon vilka reaktioner som olika uttryck frammanar och i vilka sammanhang vissa ord och uttryck används; man observerar mänskliga reaktioner på språket på ett sätt man aldrig kan göra i ett land där språket man vill lära sig inte talas i vardagen. Men det bästa sättet att inse att allt lärande är betingat är ändå att se på barn i olika åldrar för de visar tydligt att man måste få uppleva saker för att lära sig det. Det är väl också därför som barn så gärna gör det som är förbjudet, eftersom de helt enkelt vill se om det verkligen är så som teorin (vuxna) säger. När det sedan visar sig vara så (eller inte) så skapar de sin egen uppfattning och gör så småningom inte om den "förbjudna handlingen" längre då de har lärt sig hur olika händelser hänger ihop; och detta är ett fullgott exempel på ännu en betingad kunskap som man har lärt sig av erfarenhet. Det är inte underligt att man säger att människor som har varit med om mycket också är mycket visa, de har helt enkelt haft en möjlighet att få fler (eller ovanligare) betingningar och kunskaper än oss andra tack vare sina erfarenheter och upplevelser.  


Mål 2:3

DYGDETIK

[9. Reflektion och värdering: Håller du med Aristoteles?]

Ja, jag håller faktiskt med Aristoteles om att medelvägen oftast är den bästa. Jag ser det dock bara som en riktlinje och inte en princip som fungerar i alla lägen. För ibland är det de extrema känslorna/reaktionerna som leder till resultat och jag anser framför allt annat att man egentligen borde sätta ihop utilitarismen och dygdetiken för att få en mer mångsidig syn på livet och de val man tvingas göra. Ibland är det resultatet av ens val som räknas och ibland är det sättet man gör valen på. För det mesta handlar det faktiskt om att avgöra om offren är värda det troliga utfallet av ett val, men inte ens det är en komplett teori som alltid fungerar. Aristoteles har dock en klar poäng i att man bör tänka innan man agerar, vilket för det mesta är vad man gör när man tar medelvägen, man ger sig tid att tänka och överväga saker och ting. Dessutom är det ett enormt slöseri med energi att alltid ta till de mest extrema känslorna även när det gäller småsaker; de känslorna vore bättre att spara till lägen då de behövs, för sådana finns också. Det Aristoteles missar med sin teori är att människan sällan mår bra av att ta allt lugnt och av avsaknad av starka känslor, för ibland är det de som behövs, för att ladda ur spänningen eller liknande. Hans idé om motsatser är dock fantastisk och på pricken enligt min egen uppfattning. Motsatsen till de flesta känslor är, enligt vad jag tror, apati då det är endast då som avsaknaden av känslor märks. Men sammantaget anser jag nog att Aristoteles är inne på rätt spår även om han, liksom de flesta filosofer, verkar alltför fast i att hitta en allmängiltig princip istället för att kombinera flera mindre.

[16. Reflektion och värdering: Anser du att njutningen är central i ett gott liv?]

Jag tror faktiskt inte att man kan uppleva ett gott (sant) liv utan njutning, eftersom njutning för mig innebär att man trivs och är där man vill vara för stunden. Man njuter av livet. Givetvis kan man leva en sorts, relativt hyggligt liv utan njutning, men jag tror inte att det då kan bli mer än ett ytligt, materiellt sett gott liv. Det är trots allt våra känslor som låter oss lära oss saker, som får oss att gilla vissa saker och ogilla andra. Allt beror på vilka känslor vi kopplar samman med saken i fråga. Det är klart att man kan utmana rädslor och annat som är orsakade av obehagskänslor med hjälp av "det sunda förnuftet", men å andra sidan kan också känslorna segra över förnuftet från tid till tid. I vilket fall som helst så måste en människa få njuta av det liv han eller hon lever; man behöver inte gilla allt, men det borde åtminstone finnas någonting som man brinner för eller njuter av, hur litet eller udda detta än må vara. Njutningen är en del av människan (och djuret) och det finns åtskilliga bevis på det; både kemiska, biologiska, psykologiska och allt möjligt annat. Egentligen ser jag inte hur någon överhuvudtaget kan anse att känslor inte hör till eller bör höra till de delar av oss som fattar beslut; eftersom känslorna är en så stor del av oss riskerar vi att snarare fatta felaktiga beslut när vi försöker bortse från dem eftersom vi då ofta inte riktigt vet vad som sägs av förnuftet, av känslorna och av andra saker. Att låta känslorna ta över helt vore dock inte någon bra idé det heller eftersom det lätt kan gå överstyr så varför inte låta känslorna och förnuftet göra valen tillsammans? Och dessutom kan man lägga in ett lätt konsekvenstänkande (vilket jag dock anser tillhör förnuftet) så har man ett mycket mer komplett sätt att fatta beslut. Att försöka ignorera en naturlig del av vårt beslutsfattande är bara dåraktigt, låt hellre de olika delarna samarbeta för att fatta ett så bra beslut som möjligt för ibland blir resultatet faktiskt större/bättre än summan av de ingående delarna.

[22. Reflektion och värdering: Anser du att dygdetiken inte ger den vägledning en etisk teori bör göra? Att den flummar istället för att analysera?]

Jag tycker helt och fullt att dygdetiken, till skillnad från många andra etiska teorier, fyller sin funktion som vägledning när det gäller olika (moraliska) val i livet då den snarare talar om att lära känna sig själv och tänka på våra egna känslor och därigenom fatta våra val då vi står på en stadig grund av självkännedom. Andra etiska teorier verkar snarare försöka bestämma och fastställa exakt hur man ska handla i olika situationer genom att skapa fasta principer (regler) att följa. Antagligen är de tvungna att göra detta då de grundar sina teorier på förnuftet och anser att det är gemensamt för alla människor. Själv tvivlar jag på att det skulle finnas något sådant som ett metafysiskt förnuft eftersom jag anser att förnuftet är byggt på värderingar som man i sin tur lär sig under livets gång. Jag ser alltså inte poängen med att kalla dygdetiken flummig, för visst är den inte strukturerad på samma sätt som många andra etiska teorier, men så fokuserar den också mer på människan och hans enskilda känslor, åsikter och "förnuft" än på människor i allmänhet. Dygdetiken verkar inte förutsätta att alla människor är likadana, vilket många andra teorier gör och som jag anser är en brist i dem, och det gör ju att man inte kan sätta upp klara riktlinjer på samma sätt som andra teorier (ibland gör den det dock ändå även om jag anser att det är högst onödigt) utan snarare tvingas försöka förklara sina idéer på ett sätt som gör att varje enskild person själv får fundera över dem och vad de skulle betyda i deras eget liv. Dygdetiken kommer inte med några färdiga förklaringar eller lösningar och om det är detsamma som att vara flummig, ja då är dygdetiken utan tvekan den flummigaste av alla etiska teorier som jag har stött på!

Mål 2:2

UTILITARISM

[7. Reflektion och värdering: Anser du att du inte kan bli lycklig på Benthams sätt? Håller du snarare med Mill? Varför i så fall?]

Jag tror inte att någon, och definitivt inte jag själv, kan bli lycklig enbart av att väga konsekvenser och olika människors potentiella lycka mot varandra. Jag är mer inne på Mills linje i sådan mening att man kan kompromissa; man kan inte bara följa en princip och sedan följa den under hela sitt liv. Det säger sig självt, varför skulle man forma livet efter en princip istället för att låta principen formas efter livet. Allt handlar om prioriteringar och själv anser jag att det är genom dem man finner lyckan, genom att ge livet friare tyglar istället för att försöka tvinga in det i en tvångströja. För det är just det som jag anser att Bentham försöker göra; om man livet ut alltid ska sätta upp miljarder kalkyler över konsekvenser och potentiell lycka kommer det att leda till att man i slutänden inte hinner göra så där särdeles mycket alls. Och dessutom skulle de flesta gå med ständigt dåligt samvete för att man vet att man (oftast) har missat någon faktor i kalkylerna. Jag tror dock att Benthams princip, och kort sagt utilitarismen i allmänhet, kan fungera bra när det handlar om stora beslut även om den inte kan ge en komplett lösning. För trots allt så är väl ändå allt i människovärlden till för att hjälpa människor, eller åtminstone den allmänna majoriteten vilket innebär att ingen ska gynnas mer än andra. Och denna grund som det mesta nu vilar på, eller kämpar för att nå, är väldigt lik utilitarismen även om man inte använder det namnet. Jag tror dock inte att denna "lösning" kan ge lycka till enskilda människor utan enbart höja "lyckonivån" i större folkgrupper då alla oftast är någorlunda nöjda och lyckliga. Mills tankar talar mer om den enskilda personens lycka och där tror jag att han har rätt i att man måste kombinera olika tankar och kompromissa om man ska kunna bli lycklig. Kompromisser är nyckeln till mänskliga relationer och utan dem blir inte många lyckliga. Jag tror också att han är inne på rätt spår när det gäller att det finns mer i livet, även om jag inte tror att det nödvändigtvis innebär poesi och musik utan kan gälla allt. Huvudsaken är att man tillåter livets rötter sprida sig i alla riktningar istället för att tvinga dem att växa i en för trång kruka där livet aldrig kan växa sig stort. Det gäller att hitta något man kan njuta av och helt enkelt följa sina känslor.   

[21. Reflektion och värdering: Anser du att smärta ser likadant ut i vilken varelse den än äger rum i? Finns det ingen skillnad mellan t ex mänsklig ångest och djurets fysiska smärta?]

Jag tror överhuvudtaget inte att smärta är något man kan jämföra. Precis som med lycka kan man enbart jämföra erfaren smärta/lycka med annan erfaren smärta/lycka. Man kan säga att man är lyckligare nu än för två år sedan (även om det egentligen också är relativt) men man kan inte ärligt säga att man är lyckligare än sin granne eller liknande. Lycka och smärta är relativt, och kan inte sättas in på en skala så som utilitarismen delvis kräver. Jag tror exempelvis inte att min lillasyster känner på samma sätt som jag gör, vare sig det gäller fysisk eller psykisk smärta. Jag kan själv reagera och känna olika inför smärta och därför tror jag att det finns olika sorters smärta och att dessa inte ens kan jämföras, de tillhör helt olika områden. Därför måste det också finnas skillnader mellan mänsklig smärta och ett djurs smärta, vare sig man talar om ångest eller om fysisk smärta. Man kan helt enkelt inte jämföra olika personers och varelsers smärta eftersom man helt enkelt inte vet något om dem. Liksom jag inte vet exakt hur en annan person tänker så kan jag inte heller veta exakt vad personen känner och inte veta hur deras smärta "ser ut". För vi vet inget annat än det vi själva har erfarit och därför kan vi inte heller mäta andras smärta eller lycka då det skulle kräva att alla kände på exakt samma sätt och då också tänkte på samma sätt, reagerade på samma sätt och helt enkelt var kompletta kopior av varandra. Och eftersom vi inte är det kan vi inte heller veta vad andra känner eller mäta deras smärta eller lycka.  

[22. Reflektion och värdering: Anser du att offer måste göras i moraliska sammanhang? Att alla aldrig kan bli nöjda av ett beslut?]

Jag tror helt ärligt att det är ytterst sällan, om ens någonsin, som alla inblandade är fullkomligt nöjda med ett beslut (och jag tror att antalet missnöjda ökar ju fler inblandade det handlar om). Alla tvingas offra något för att nå ett resultat överhuvudtaget, det kallas att KOMPROMISSA, och ofta innebär ett beslut inte att man har kommit överens om den bästa möjliga lösningen utan bara att de inblandade kan tänka sig beslutet för att de anser att deras motståndare har förlorat lika mycket eller mer än dem själva. Det är inte alltid det är sant men ibland handlar kompromisser bara om att båda sidorna förlorar eftersom det är den enda lösningen man kan nå då sidorna vägrar offra mer. För att nå de bästa lösningarna krävs ofta stora offer och det är därför vi har så många halvdana beslut som cirkulerar; människor är inte alltid beredda att göra dessa offer, ibland för att offret inte anses värt det, ibland som en ren principsak. Hur det än är så handlar alla beslut om hur mycket (av sina principer och åsikter) man är villig att offra för att nå en lösning. 

Mål 2:1

VAD ÄR VÄRDE?

[6. Reflektion och värdering: Anser du att du själv väljer dina handlingar och moraliska val med din intelligens? Eller är det känslorna som styr?]

Jag tror att alla människor bygger upp en sorts moralisk grund att stå på mycket tidigt och att det till stor del är det vi gör när vi ifrågasätter och är nyfikna på olika saker i världen. Barn är mycket observanta och lär sig snabbt känna av olika stämningar och konsekvenser av olika handlingar. Det är på detta sätt de lär sig att det exempelvis inte är värt att lägga handen på en varm spisplatta eftersom det kort sagt kostar mer än det är värt. Sedan använder man denna grund och fortsätter att bygga på dem genom de erfarenheter som man lär sig av under fortsättningen av livet. Alltså använder vi intelligensen för att avgöra om något är värt en viss uppoffring eller inte och detta avgör hur vi kommer att handla i en viss situation. Det är dock inte säkert att vi skulle handla likadant om vi hamnade i samma situation i ett annat skede av livet eftersom de yttre förutsättningarna då kan ha skiftat och uppoffringen inte känns lika hemsk. Men ibland kan vi inte tänka logiskt och agera baserat på förnuftet utan istället sätter känslorna in och tar över kontrollen. Detta verkar främst ske i stressade, pressade eller andra strakt emotionella situationer och då är det närmast som att grottmänniskan i oss alla tar över; det gäller att slåss eller fly. Reptilhjärnan och den "moral" som den har samlat på sig genom år av evolution använder gamla kunskaper och försöker applicera dem på nya områden. Men även om dessa reaktioner säkerligen var guld värda när man mötte ett gigantiskt byte som bestämt sig för att byta roller, så är det inte alltid lika passande när man är stressad inför ett stort prov eller liknande. Att fly undan dem fungerar nämligen inte tillnärmelsevis så bra som att fly undan en stor och hungrig best. Men så länge man håller sig borta från stressade situationer så tror jag ändå att det är intelligensen som styr de val man gör, men det gäller att komma ihåg att intelligensen egentligen bara räknar ut en ekvation - och svarar med den reaktion som ger ett positivt värde - som baseras på de värden vi sätter på olika saker, situationer, personer och allt annat vi känner till. Vi baserar våra livsval på de värdetabeller vi sätter upp och följer sedan dessa tills vi upptäcker att något inte stämmer och vi tvingas omvärdera just det.    

[13. Reflektion och värdering: Anser du att biologin tvingar oss till vissa val, att vi inte alls har så stora valmöjligheter?]

Jag tror att människan i viss mån har en grundmoral som är baserad på våra förfäders upplevelser och evolutionens gång. Dessa är de vi kallar för reflexer, och ett exempel på dem är det sätt på vilket vi reagerar i pressade situationer. Många beter sig då helt annorlunda än vad de normalt sätt brukar göra och detta skyller jag helt och hållet på evolutionen. De som är svaga fysiskt reagerar ofta med att försöka fly medan starka slåss och går på defensiven, precis som det kunde ha sett ut bland neandertalarna. Jag tror dock inte att alla är förprogrammerade på samma sätt och det är det som skapar problem vid lagstiftning och annat; vi har helt enkelt olika värdegrunder och moral. Det som jag finner rätt kan någon annan tycka är fel och vice versa. Men vår moral och värdetänkande är inte helt förutbestämt utan formas även under vår levnadstid då vi utsätts för olika situationer och ser hur olika handlingssätt (baserade på moralen) fungerar. Ibland upptäcker man att det inte alls blir som man hade tänkt sig och då tvingas man se över sina tankar om rätt och fel och därmed ändras värdegrunden. Detta märks ju klart inom olika religiösa grenar; vissa anser att det är fel att äta griskött, andra kött överhuvudtaget och så vidare. Detta är inte baserat på en allmän, förprogrammerad moral utan snarare något som man har lärt sig av omgivningen under uppväxten eller av egna erfarenheter. Många kan agera på samma sätt men av helt olika anledningar och ha mycket olika moraliska värderingar. Det finns inga val som görs på samma sätt, av samma anledning, av alla människor och därför kan vi inte ha en enda, fullt ut allmängiltig moralisk värdegrund baserad på vare sig biologi eller gemenskap. Vi kan enas om delar, men inte om allt, och de flesta värderingar man delar med andra verkar snarare baserade på social gemenskap och kulturella värderingar än på biologisk förprogrammering.    

[22. Reflektion och värdering: Anser du att du kan skapa ett gott liv genom klok bedömning och smart vilja?]

Jag tycker utan tvekan att man kan skapa sig ett gott liv genom att på ett klokt sätt bedöma situationer och möjligheter och använda sig av viljan på ett smart sätt. Detta är möjligt eftersom man genom att se på värdet likt något som en ekvation där man adderar och subtraherar olika faktorer som spelar in. Enligt mitt sätt att se på värden är inte en sak lika mycket värd hela tiden; tvärtom är den enbart värd något i förhållande till annat. Givetvis skulle allt vara värdelöst om det inte fanns något annat än just det, meningen och värdet hos något dyker upp först när det finns något att jämföra det med. Man måste hela tiden kunna avgöra vilka beslut som gynnar en själv mest, och då finns det åtskilliga faktorer att räkna in. Det är de människor som är duktiga på detta som ofta lyckas bäst; de behöver inte vara smartast eller bli rikast, men de lyckas skapa sig själva ett bra liv eftersom de är duktiga på att värdera olika situationer. En person som är dålig på exempelvis riskkalkylering kommer troligtvis att spela bort de pengar som han eller hon har då de värderar möjligheten att vinna högre än det liv de lever för stunden. Allt handlar om avvägningar och värderingar; att kunna kalkylera och analysera så att man lär sig av sina misstag, för misstag kommer ingen undan eftersom vi hela tiden tvingas värdera saker mot varandra och emellanåt misslyckas och väljer fel då vi missar att räkna in någon faktor. 

Mål 1:3

JAGET

[3. Reflektion och värdering: Anser du att du är en ny person varje ny dag? Håller du med Sokrates att det som ger dig glädje och lidande förändras hela tiden?]

Jag är delvis inne på samma linje som Sokrates även om jag tror att jaget finns. Jag tror bara att det förändras till en viss del genom livet. Jaget kan enligt mig liknas vid en lerklump eller lite modellera; man formar den, ändrar saker man inte tycker om och så vidare så att den alltid byter form men det är fortfarande samma lera som man började med, den har inte förändrats även om dess form har gjort det. På så sätt håller jag även med Kupperman i hans tanke att man inte kan se jaget även om man letar efter det eftersom det inte behåller en konstant form och därför inte kommer att se likadant ut varje gång. Dessutom finns det inget som säger att jaget är fysiskt, det kan lika gärna vara något annat som vi inte ens behöver känna till (liksom vi inte vet riktigt vad plasma [aggregationsform?] ska klassificeras som). 
Så jag tror faktiskt att jag är en ny person varje dag men jag är samtidigt densamma som jag alltid har varit, bara i en ny form och Sokrates tanke håller ändå eftersom det faktiskt är olika saker som ger mig glädje och lidande under olika perioder i mitt liv. Det som gladde mig som 5-åring, eller igår för den delen, behöver inte alls glädja mig just nu men samtidigt har det en gång glatt mig och på så sätt gjort mig till den jag är idag och om man ser det så betyder det att det fortfarande gläder mig (under förutsättning att jag gillar mig själv just nu).

[16. Reflektion och värdering: Anser du att jaget är språkligt? Att den språkliga strukturen är som ett program som fungerar och vi kan kalla detta program med begär och trosföreställningar för "jag"?]

Jag tycker att Rortys tanke är intressant men att han är alltför trångsynt; han talar om att ett barn inte skulle ha ett jag om man inte lärde det ett språk men jag tror att det skulle skapa sig ett språk, det är ju det barn gör innan de ens förstår vad andra säger. Det går inte att bli av med språket; kroppsspråk och liknande finns alltid kvar, men jag förstår hans tanke om att jaget är tätt sammanlänkat med språket för utan ett verbalt (eller skrift-) språk skulle vi knappast kunna tala om jaget. Men vi skulle ju ändå vara olika, ha olika personligheter och utvecklas olika. När vi åldrades skulle vi anses visare än vad vi var som unga eftersom vi lär oss och formar oss själva. Vi har ändå en essens, och det är för mig jaget. Vem har bestämt att ens själva kärna måste vara konstant genom hela livet? Jag tror snarare att den är som den där lerklumpen, den antar olika former men är fortfarande samma essens. Utan kommunikation av något slag, varken med andra människor, djur eller natur skulle vi kanske inte ha något jag, men jag tvivlar på det eftersom vi väl ändå skulle tänka, och om vi tänker, lär oss och får nya erfarenheter så kommer vi att ha en personlighet/karaktär och ett liv och därmed också ett jag. Begär och trosföreställningar spelar kanske in i formandet av jaget men det är knappast allt eftersom det inte är allt vad livet består av (om man inte ser de två begreppen i väldigt vid bemärkelse) och det är livet som hjälper till att forma och omforma jaget.   

[25. Reflektion och värdering: Anser du att du skapar din livshistoria själv? Skapar du din egen karaktär också? Eller är det bestämt av DNA?]

Jag tror inte alls att allt är bestämt av DNA, till och med biologer talar om betydelsen av arv och miljö och jag håller på så sätt med dem, men inte ens de två faktorerna förklarar allt. Jag anser tvärtom att Aristoteles har helt rätt då jag ser på livet som någorlunda obestämt även om det finns vissa saker som är fasta, lite som att det finns några konstanta kugghjul som ser till att föra maskineriet runt och dessa kan inte förändras utan är förutbestämda, av DNA eller något annat. Men därifrån är det långt till att påstå att ens hela livshistoria och karaktär är fullkomligt förutbestämda, jag tror mer på min teori om kugghjulen som ändå lämnar en del till slumpen och personen i fråga. Ens karaktär skapas enligt mig till stor del av omgivningen och det enda generna gör är att ge en vissa grundförutsättningar, exempelvis nyfikenhet, som sedan kan antingen arbetas bort eller odlas. Men omgivningen betyder ändå inte allt även om det är där vår karaktär betyder något, det är alltid i relation till andra som den bedöms, aldrig annars. Karaktären kanske formas till stor del av omgivningen när man är yngre men ju äldre man blir och ju mer man börjar ifrågasätta normer, desto mer makt tar man över formandet av sin egen karaktär. En persons karaktär behöver inte vara bestående och konstant genom hela livet; olika saker, speciellt personliga insikter, formar om den och det gör att vi själva skapar vår karaktär. Och karaktären bidrar till stor del till ens livshistoria så på det sättet har väl Aristoteles rätt men ens livshistoria tror jag också påverkas av andras karaktärer, slumpen och kort sagt allt annat som kommer i vägen för det som annars skulle vara ett totalt egocentrerat liv. Allt omkring oss ger oss verktygen och materialet till att själva skapa våra livshistorier och sedan är frågan bara vilka verktyg och material (jämförbart med chanser/möjligheter) man väljer (att ta).   
  

Mål 1:2

VAD ÄR TID?

[5. Reflektion och värdering: Anser du att ditt jag är detsamma som ditt minne av det förgångna och erfarenheter du gjort?]


 Jag håller med Paul Davies om att vår identitet till stor del baseras på våra minnen av svunna tider och av de erfarenheter vi har samlat på oss i det förgångna. Jag tror dock inte att hela vår identitet beror på det men om man ser på små barn så märker man att deras identiteter inte alls är lika formade som vuxnas, de har fortfarande en möjlighet att forma sina identiteter på många olika sätt medan en vuxen tappar mer av den där formbarheten ju äldre han eller hon blir. Inom biologin talar man om att det är arvet och miljön som tillsammans skapar en människas personlighet och därmed också identitet. Det är det jag också tror; att vi alla har lite olika grundförutsättningar men att resten beror på vår uppväxt och de erfarenheter och minnen som den ger oss. Om vi inte kunde minnas något skulle vi inte heller kunna utvecklas eftersom vi skulle göra samma fel om och om igen, det skulle bli likt en skiva som har hakat upp sig. Utan minnen skulle vi inte kunna ha något sådant som tid eftersom vi aldrig skulle komma vare sig framåt, bakåt eller åt något håll alls. Vi skulle helt enkelt stå still. På så sätt tror jag att allt det där; minnen, erfarenheter och tid är mycket tätt sammanlänkat och inget av dem kan existera utan något annat.  

 

 

[14. Reflektion och värdering: Anser du att din själ eller ditt medvetande måste arbeta med tid för att få ordning på de sinnliga upplevelserna?]

 Jag håller faktiskt med Kant om att tiden bara är en mänsklig skapelse; för eftersom minnena, erfarenheterna och tiden är så tätt sammanlänkade måste det mänskliga medvetandet ha någon form av linje att lägga in alla dessa minnen och erfarenheter längs med, hur skulle det annars bli om vi inte visste om vi lärde oss gå innan vi kunde se eller om vi föddes innan vi var 95 år? Vilka exempel man än väljer kommer man till samma slutsats; att om vi ska kunna ha minnen måste de kunna sättas in på en tidsskala, annars tappar vi möjligheten att kunna strukturera upp våra tankar och minnen och förlorar därmed förmågan att kunna använda gamla kunskaper för att komma till nya slutsatser. Det är på samma sätt som med de anteckningar vi gör på möten, på lektioner och annat. Om vi inte skrev dem i samma block, efter varandra skulle vi inte ha en chans att sedan kunna hitta dem när vi behövde dem. Människan strukturerar allt på det sättet; språket är ett annat bra exempel, tänk om vi skulle skriva olika ord i samma mening på olika ställen, helt utan något mönster, skulle någon då kunna förstå vad vi egentligen menar? Jag tror inte det.

Allt detta strukturerande är bara ett sätt för människan att skapa mönster, på samma sätt som vetenskapen alltid försöker finna mönster genom olika experiment och studier. Hela vår världsbild bygger på mönster och strukturer, utan dem skulle allt rasa samman och vi skulle inte längre kunna förstå något alls. Kanske skulle vi inte ens kunna existera.   

 

[26. Reflektion och värdering: Anser du att tiden blir längre när du har tråkigt?]

 Jag håller helt med om att tiden kan gå långsammare när man har tråkigt men det fungerar inte som en allmängiltig princip. Om man till exempel har ett skrivarbete som måste vara klart till morgondagen och man har skjutit upp det just för att man tycker att ämnet var så tråkigt kommer tiden oftast att gå mycket/alltför snabbt när man väl sätter igång med det. Jag tror därför att vårt tidsbegrepp gör att det känns som att tiden går långsammare när vi inte gör någonting och ändå är vakna och medvetna om att vi inte är sysselsatta.

För det är just sysslolöshet som får tiden att kännas mest utdragen, inte tråkiga sysslor eller något sådant utan just avsaknad av sysslor över huvud taget.

Jag tror dock inte att det är tiden som blir längre utan bara det faktum att när vi är upptagna med att tänka på annat glömmer vi bokstavligen talat bort tiden och därför blir vi förvånade när vi helt plötsligt inser hur lång tid som har förflutit sedan vi senast uppmärksammade den. Det motsatta sker vid sysslolöshet, då hoppas vi hela tiden på att det kommer att ske något snart och begreppet snart definieras av hjärnan som inom en snar tid, alltså är vi hela tiden mycket medvetna om den mänskligt bestämda tiden eftersom den kan föra med sig något att sysselsätta oss med.
Erik hade en intressant tanke som gick ut på att vi ofta mäter tiden i tankar och när vi är sysslolösa hinner vi tänka mer än annars vilket är varför vi tycker att det borde ha gått längre tid än vad det faktiskt har gjort enligt klockan. Det fungerar också tvärtom då vi hinner tänka mindre när vi är upptagna och då känns det som att det borde ha gått kortare tid än vad klockan visar.


Mål 1:1

EXISTENS: FINIT OCH INFINIT

[9. Reflektion och värdering: Anser du att människans begränsade natur leder till att vi ställer frågor om helheten, om Gud, om det yttersta?]


Jag tror liksom Herakleitos att allt i människans tanke existerar enbart på grund av att det finns en motsats till det. Ingenting kan finnas i människans verklighet om de inte ser sakens motvikt, dess motsats, som skapar balansen mellan de två. Det innebär att hela verkligheten är uppbyggd av olika poler som inte kan existera utan varandra, men inte heller för nära varandra.

Allt detta leder mig fram till en tanke på att om Gud som infinit skulle behöva en begränsad, finit, värld så måste människan som finita varelser söka det infinita, i det här fallet Gud, för att nå balansen mellan motsatserna.


 

[17. Reflektion och värdering: Anser du att Gud pratat genom Abraham och Moses? Vilken auktoritet har denna bibliska tradition?]

Jag tror inte att Gud kan ha talat genom Abraham och Moses, inte om man accepterar att Gud står för det obegränsade, det infinita. Det innebär ju att det infinita finns som motsats till det finita och därigenom är varandras motpoler som inte kan komma i kontakt med varandra utan att också omvandlas själva.

Då skulle alltså det infinita i form av Gud kunna kanaliseras genom det finita i form av människor vilket skulle betyda att det infinita inte längre vore obegränsat utan snarare delbart och ändligt. Om jag skulle säga att Gud är infinit kan jag alltså inte påstå att Gud talde genom Abraham och Moses utan att motsäga mig själv.

Om man inte tänker mer på det, eller använder sig av andra tankebanor (så som att det infinita och det finita inte är varandras motpoler) kan denna tradition anses mer signifikant och fantastisk i och med att den skulle visa på att det är möjligt att åtminstone under en kortare tid uppnå ett infinit stadium trots att man är kvar i den finita, mänskliga kroppen. Därför har traditionen fått en sådan genomslagskraft och auktoritet då den skulle stå för ett ”bevis” på att det är möjligt att uppnå målet med kristendomen även för en vanlig människa som inte är Guds son.

 

[19. Reflektion och värdering: Anser du att det infinita eviga Varat kan få människan att förstå budskapet och uppdraget i budskapet: att älska sina medmänniskor?]


Jag tror inte att det infinita, eviga Varat kan få människan att förstå att hon ska älska sina medmänniskor. Anledningen till det är att jag ser det infinita och det finita som varandras motpoler och det gör att de inte skulle kunna fungera genom varandra då det infinita aldrig kan upptäckas eller ses av det finita utan att upphöra att vara infinit. Det infinita skulle tvärtom övergå till att bli begränsat, finit, så fort det blev medvetet om begränsningens närvaro och existens. I och med att det infinita är omedvetet om att det finns något sådant som begränsningar blir det automatiskt obegränsat då det inte heller känner till att något sådant finns. Då jag ser det obegränsade som det naturliga tillståndet innebär det att allt kommer att ta den formen tills det blir medvetet om att det finns något som är ändligt och begränsat, i det ögonblicket övergår det infinita till att bli finit. Omedvetenhet om det naturligas motpol gör att man blir naturlig då man dras till den polen med all kraft medan vetskap om det onaturliga skapar en dragning ditåt som åstadkommer en omedelbar förskjutning som gör att man blir delvis finit och delvis infinit.       


Min filosofiska biografi

Jag söker lugn, trivsel och säkerhet eftersom jag tycker att det är det som saknas i mitt liv. Jag vill hitta något att arbeta/syssla med som känns viktigt och intressant och jag vill kunna känna mig lugn och säker i mina beslut och i fråga om allt som rör mig.
Jag tror att man söker just för sökandets skull och att man, så fort man har hittat det man sökte först, kommer att leta efter något nytt att längta till. Kanske är det också på grund av det som jag alltid törstar efter kunskap. I och med att jag söker kunskap behöver mitt sökande aldrig ta slut eftersom det finns ett överflöd av kunskap och information. Det är något som inte kommer att försvinna och är därför en säkerhet, en pelare i mitt liv.
Jag tror att det inte finns något sådant som en universell sanning/lösning. Inget är rätt för alla utan allt handlar om att hitta sin egen sanning och på så sätt upptäcka vad lycka är för en själv. Därför tycker jag också att det är logiskt att olika människor har (mycket) olika syn på vad lycka verkligen är.
Här följer några saker som andra kanske definierar som lycka, tillsammans med min åsikt om varför det inte symboliserar lycka för just mig. Jag tycker inte att det är fel att ha dessa saker som mål, utan bara att det inte passar just mig.

Pengar och välfärd
Jag kan inte tycka att de två ämnena hör ihop, för oftast satsar man på endera pengar eller välfärd. När det handlar om inre välmående det vill säga. Att satsa på pengar som det ultimata målet finner jag sorgligt, för det mesta betyder det att man ägnar en massa tid åt att tjäna pengarna istället för att använda den till något bättre. För trots allt är pengar bara en bytesvara, skapad av människor för att kunna mäta olika tjänster och varors värde. Det är inte tanken att det ska bli ett livsmål utan bara underlätta livet så att alla kan få det bra. Om alla redan var dugliga inom alla områden skulle pengar inte behövas då vi inte skulle vara beroende av att någon annan kunde odla vår mat, laga våra rör och så vidare. Men istället har pengar blivit en statussymbol och välfärd mäts oftast i hur mycket pengar man har (det vill säga hur mycket man kan "unna" sig rent materiellt). Men se bara på ordet: VÄLFÄRD. Att man ska fara väl, och det gör man inte om man är stressad av att tvingas tjäna pengar och alltid vara på topp. Ordets betydelse har blivit förvanskad då det egentligen borde betyda att man mår bra ("livets färd" blir bra), både inuti och utanpå, det vill säga både mentalt och fysiskt.   

Kunskap för att besegra naturen genom vetenskap och teknologi
Visserligen stödjer jag tanken på att man genom vetenskap i framtiden (kanske) skulle kunna bota sjukdomar och andra problem som vi möter i livet men jag ser samtidigt en fara med det.
Tänk dig att vetenskapen (och teknologin som är ett direkt resultat av den) är ett vapen, använt på rätt sätt kan det skydda/hjälpa människan mot faror men i fel händer skadar det istället henne.
Vetenskap kan användas även till att förstöra vår värld och de djur och växter som lever i den, det är den som uppfinner vapen, ämnen som förstör naturen och andra negativa faktorer. 
Ju bättre vetenskapen/kunskapen om allt blir så att livet kan förbättras för människan, desto värre saker följer efter. Det går åt det extrema på båda hållen; bättre ger sämre, ännu bättre ger ännu sämre. 
Det är lite likt tanken på materia och anti-materia, det ena kan inte existera utan det andra och ju mer det finns av det ena, desto mer finns det också av det andra. 
Därför bör vetenskapen användas med försiktighet och den bör inte bli målet för ens lycka eftersom den aldrig kan göra en lycklig i och med att det alltid kommer både positiva och negativa resultat ur den och man riskerar att istället för att skapa ett botemedel mot sjukdomar skapa det värsta massförstörelsevapen världen någonsin har skådat. Det skulle aldrig kunna göra mig lycklig att veta att jag i min önskan att skapa frid istället skapar ett monster.

Frihet från smärta
Att känna smärta är att vara levande, om man aldrig kan känna någon sorts smärta alls kan man aldrig heller utvecklas som person. Det är genom våra misstag vi växer och det är återigen samma sak med smärta och glädje som med materia och anti-materia; det ena kan inte finnas utan det andra. Om du inte kände till hur smärta kändes skulle du aldrig heller kunna glädjas åt något, inte kunna känna lycka eftersom du inte känner motsatsen. Att se frihet från smärta som ett sätt att nå lycka är därför paradoxalt då de lever i symbios, tar du bort det ena försvinner också dit medvetande om det andra.
Jag tar hellre smärtan än lever helt utan vetskap om lyckans existens eftersom jag har lärt mig att jag kan utstå smärta, både fysisk och psykisk, men har man aldrig varit med om det kommer också smärtan att vara en av de saker man fruktar mest. Fantasin skapar så mycket värre scenarion än vad verkligheten någonsin skulle kunna åstadkomma.

Självförtroende, självförverkligande
Jag tror att alla mår bra av att ha ett gott självförtroende eftersom det får oss att våga kasta oss ut i livet och verkligen leva, vi blir helt enkelt modigare och vågar möta våra rädslor om vi har ett gott självförtroende. Men trots det kan jag inte se det som det yttersta livsmålet för mig eftersom jag tror att det finns mer, och jag vill inte bara kunna koncentrera mig på mig själv hela tiden. Jag tror att man kan växa som person även genom andra, genom diskussioner, vänskap och andra känslor/händelser som sker under ett liv och om man bara skulle se på hur man själv påverkades skulle man förlora något av helheten.
Det är genom att se hur andra reagerar på saker som vi själva som barn lär oss beteenden och så fortsätter det genom livet när vi stöter på saker som är okända för oss.
Självförverkligande är enligt mig en farlig företeelse, likt att gå på en lina ovanför ett stup, det är så lätt att koncentrera sig på enbart målet att man missar allt som sker omkring. Jag tror faktiskt att det inte är målet som är det viktigaste utan det är vägen dit som räknas och om man aldrig stannar upp för att "lukta på blommorna" riskerar det att kännas som ett stort anti-klimax när man väl når fram till målet eftersom det aldrig kan vara så fantastiskt som man har föreställt sig det. Jag tror inte på absoluta mål eller självförverkligande eftersom det är så lätt att missa allt det andra och vad händer om den väg man tror leder till självförverkligande i själva verket är fel? Då har man missat alla dessa små "blommor" för ingenting, eller åtminstone inte för det man trodde.  

Mänskliga rättigheter
Jag vet inte riktigt vad jag tror om mänskliga rättigheter över huvud taget. Jag är inte ens säker på att det är mer än en avlägsen önskning (likt det skönhetsdrottningar brukar säga om fred på jorden) eftersom de aldrig verkar kunna existera mer permanent någonstans.
Att arbeta för det och att låta hela ens lycka bero på det, det är ett risktagande av stora proportioner. Jag tror att det är bra att försöka se till att alla behandlas väl men jag tror att man i sådana fall bör se det som ett arbete, inte ett liv. Man arbetar med det under kontorstid och sedan försöker man koppla bort det så att man inte helt låser sig och blir likt besatt av det. Besatthet är enligt mig en annan sak man bör se upp med, den leder nästan alltid neråt och man slutar alltid olycklig. 
Det är en fin tanke, men likt kommunismen så fungerar den bara i teorin, i praktiken kommer den mänskliga faktorn alltid in och förstör. Den bör bara användas som en vision enligt mig, inte ett verkligt mål.  

Sexuell tillfredställelse
Om någon ser sexuell tillfredställelse som den yttersta lyckan är jag tvungen att betrakta honom/henne som översexuell. Jag tror på det naturvetenskapliga synsättet på sex, att det egentligen bara är till för att säkra artens fortlevnad och att det därför egentligen inte ska fylla någon annan funktion. Man måste ha ett liv utanför sängen helt enkelt. Dessutom skulle sexuell tillfredställelse enbart kunna erbjuda en kortvarig lyckokänsla, inte ens om man hade sex hela tiden skulle känslan bli bestående, så därför borde man kanske se sig om efter ett annat mål. Vänskap och liknande borde ju annars kunna kombinera såväl "sexuell lycka" med en mer bestående lycka i form av att trivas tillsammans med någon annan och känna att man får använda även hjärnan i form av diskussioner.

Framgång, att vinna i någon form av konkurrens
Jag tror att tävlingsinstinkten kan vara guld värd i vissa fall eftersom den kan få en att pressa sig själv hårdare och upptäcka att man faktiskt kan klara mycket mer än vad man tror men ibland gör det också att man antingen är taskig mot andra (konkurrenter) eller pressar sig själv för hårt så att man till slut går in i väggen. Framgång är väl bra men varför ska den alltid synas? Måste man alltid ha ett papper eller annat bevis på att man är bättre än andra? Jag tycker att man istället borde mäta sina prestationer mot det man har gjort förr. Att hela tiden mätas mot andra blir orättvist för alla inblandade och ändå verkar det vara just det som framgång går ut på, att vara bättre än andra, bättre än genomsnittet.
Det är egentligen bara sorgligt eftersom det tyder på att man inte kan tro på sig själv och sina förmågor om man inte kan visa att man är bättre än andra.

Heder, bli accepterad, berömmelse, ära
Jag tror ju att alla på ett eller annat sätt vill bli erkända och omtyckta, oberoende av vem man är. Så egentligen söker väl alla efter dessa ämnen i större eller mindre utsträckning. Men jag tror också att det kan gå för långt, och det sker när man börjar sätta sin heder framför andra, levande människor. När åsikter blir viktigare än ditt eget kött och blod. Tänk bara på detta med hedersmord, det handlar ju om att pappan, eller någon annan släkting anser att deras heder har förminskats av att deras dotter eller så har betett sig på "fel" sätt. De sätter anseendet före henne och menar på att hon förtjänar att dö för att deras heder har kommit på skam. Det är för mig helt obegripligt, hur kan man sätta ett mål på sådant sätt att man börjar se det som viktigare än de människor som lever med en?
Det är återigen samma gamla visa; målet är inte allt, eller borde i alla fall inte vara det. Hedern dör inte, lider inte, men det gör personen man dödar. Man dör inte av att ens heder har kommit på skam, så länge man inte låter tanken på den ta över helt.

Hälsa och långt liv  
Jag har aldrig varit för tanken på ett alltför långt liv. Det är inte det att jag har en speciell dödslängtan utan jag anser bara att människan har gått och blivit alldeles för rädd för döden och försöker förlänga livet vad det än krävs. Det är just det där med att man är beredd att göra det mesta för att leva längre som stör mig, jag föredrar att bara låta det komma; inte göra något för att skynda på döden men inte heller fly när den väl närmar sig. Jag tror på att hålla det naturligt och enkelt, för att hela tiden gå och vara rädd för döden är att ge sig själv ett olyckligt liv.  
Samma sak håller på att hända med hälsobegreppet; istället för att inse att hälsa är att må bra, fysiskt och psykiskt, har man tagit det som att om man ser hälsosam ut utanpå (fysiskt) så är det viktigare än den inre hälsan. Eller så tror man att man mår bra inuti om man bara mår bra i kroppen.
Det har blivit en något missriktad ansträngning åt det där med hälsa så att man nu måste kunna säga att man tränar X antal gånger i veckan, äter nyttigt och dessutom utövar yoga eller annat som ska tyda på att man arbetar för den psykiska hälsan. Jag är helt för idén med att sätta samman olika faktorer som får en att må bra, men jag gillar inte att man måste skryta med det. Det är som om man måste träna och äta på ett visst sätt för att må bra, men saken är den att man ibland mår bättre av att kura ihop sig i fåtöljen under en mysig filt med en kopp varm choklad och en god bok än vad man skulle göra om man gav sig ut på en timmes joggingtur. Det har närmast blivit en skuldfråga där man måste träna och äta rätt för att inte anses vara en sämre människa. Det tros vara ett bevis på disciplin om man lyckas hålla sig till programmet men man ser det tydligen inte som ett tecken på sunt förnuft om man faktiskt stannar hemma när man känner sig trött, även om det borde vara en varning från kroppen på att man borde ta det lite lugnt så att den får vila. Och att nå lycka tror jag inte man gör genom att stänga öronen utan snarare genom att vara lyhörd.  


För att nu föra samman allt det här tänkte jag ta upp just min syn på/tolkning av följande begrepp:
 
Lycka
Lycka är enligt mig något bestående, en känsla som innebär att man känner sig tillfreds med sitt liv. Men jag menar inte att man är helt nöjd utan bara att man är glad eftersom jag ser nöjd som en synonym för att man inte längre vill ha något mer utan att man tänker sluta kämpa och det är inte lycka för mig.
Lycka är inte heller att veta allt, ibland är det snarare att vara omedveten om vissa saker, för människan behöver inte veta allt för att kunna må bra och vara lycklig. 
Ett måste för att man ska kunna bli lycklig är dock att känna sig själv och att inse att det inte finns många saker i livet som är tvungna att bli perfekta utan att man kan klara sig bra ändå. Stress är en direkt grogrund för olycka om du frågar mig.  

Sanning
Som jag har sagt tidigare så tror jag inte att sanningen kan gälla universellt utan att sanningen på något sätt är en tolkning baserad på ens tidigare livserfarenheter. Därför finns det ingen absolut sanning eftersom alla har haft olika erfarenheter och det är också det som gör att människor ofta tycker olika saker i olika frågor; eftersom de inte har samma tolkning av sanningen eller det rätta.
Varje person måste hitta sin egen sanning, sin egen uppfattning i olika frågor och inte vända kappan efter vinden då det skulle tyda på att de inte litar på sina egna tolkningar.
Sanning är egentligen bara ett annat ord för "personlig tolkning" eftersom ingen, generellt sett, kan säga att något är sant (så länge det inte handlar om svar på ett ämnesprov i skolan eller något som en person har sagt eller gjort eftersom det då skulle handla om en fysisk sanning).

Gud
Min syn på Gud är kluven; å ena sidan förstår jag konceptet och gillar tanken bakom men å andra sidan tycker jag inte riktigt om de uttryck det tar sig eller det sätt på vilket det får människor att agera. 
Jag är övertygad om att människor kan må bra av att ha något/någon att tro på, att sätta sin lit till. Någon som lyssnar utan att kritisera och så vidare. Men jag gillar inte alla traditioner och alla måsten som finns inbakat i det som kallas religion, inte heller tycker jag om att det finns människor som anser sig ha rätt att sätta upp regler för tron eller som på något sätt skulle stå närmare Gud än andra. 
Jag tror inte att det handlar om det, inte för mig i alla fall. Tvärtom tror jag att alla som helt ärligt tror på något liknande Gud står lika nära honom/henne, det spelar ingen roll om man är präst eller inte. 
Jag tror också på att det finns något mer, delvis på grund av att det fortfarande är mycket som står oförklarat i världen, och det skulle kunna vara Gud lik väl som något annat. Jag tror dock inte på att han skulle vara en man med långt vitt skägg och så utan snarare en levande kraft eller något liknande, utan kön eller direkt utseende, bara ett väsen av något slag.   

Sann kunskap om naturen
Jag gillar inte ordvalet här, eftersom jag just har klargjort att jag tror att sanning är en relativ fråga skulle det kännas rätt dumt att helt plötsligt acceptera absolut sanning som ett faktum. Men om man antar att det syftar på en fysisk sanning antar jag att det skulle kunna fungera som begrepp.
Problemet är dock att sann kunskap bara borde kunna existera i en bestämd form, gällande ett visst kunskapsområde. Om det däremot tolkas som (ofabricerad) kunskap om naturen så har det enligt mig en annan betydelse. 
Jag tycker att kunskap är viktigt, både om nuet, omgivningen och det förflutna. Detta är eftersom jag tror att ju mer man känner till desto mer förstår man. Och för mig är förståelse början till respekt vilket jag finner viktigt då det är en grogrund för nya idéer och obegränsade möjligheter inom många områden. 
Kunskapen om naturen har legat till grund för all den kunskap vi har idag, och utan den skulle vi antagligen inte vara de vi är. Vi kan bota sjukdomar och vi kan föra fram bevis mot tron att sjukdomar var en yttring av ondska och synd. Genom kunskap kan förtrycket på vissa områden hävas något i och med att vi inser att lösningen var en sådan vi inte ens haft tanken på innan. 
Men kunskap kan också vara farlig, precis som jag har talat om tidigare, men om den används rätt och med respekt kan den göra att framtiden blir bättre än någonsin och den kan hjälpa människan till förståelse för naturen och andra levande väsen så väl som oss själva.   

Ett gott liv
Ett gott liv är även det ett relativt begrepp eftersom det kan variera så kraftigt från person till person vad ett gott liv verkligen är. Men ändå vill alla ha det, precis som alla söker lycka och sanning.
Jag tror att det är så eftersom alla dessa tre begrepp är mycket personliga och är olika för alla. Tyvärr tror jag också att det är olikheten som ibland kan driva människor ifrån varandra, precis som den andra gången för ihop människor.
Ett gott liv är något som de flesta längtar efter och kämpar för, men det märks ibland så tydligt hur olika människors dröm om det goda livet ser ut; det verkar vara baserat nästan helt på det som vi ser som viktigast i våra liv, för vissa är det barn och barnbarn, för andra är det mat och för ytterligare andra är det resor, handarbete, trädgårdsarbete eller något annat.
Ett gott liv tror jag är det samma som att få ägna den största delen av sin tid åt det man ser som viktigast i livet, vad det än må vara.

Ett riktigt moraliskt handlande, Platons rättfärdighet 
Att leva moraliskt riktigt är ju att vara rättfärdig, men jag kan inte riktigt hålla med Platon om att det skulle innebära äkta lycka att alltid vara rättfärdig. Jag tror dock att det kan vara så men det beror på hur man tolkar ordet "moral". Ordet betyder ju att ha en uppfattning om rätt och fel men jag tror att även det är relativt i och med att jag ser begreppet "rätt" som otroligt relativt så länge det inte handlar om något fysiskt som man utan tvekan kan säga stämmer eller ej. 
Jag anser därför inte att det ens finns ett "riktigt moraliskt handlande" och därmed skulle Platons tanke om rättfärdighetens lön falla platt till marken. 
Om man däremot talar om ett riktigt, rent generellt moraliskt handlande så blir frågan en annan. Då tror jag att Platons teori klarar sig bättre men det beror återigen på lyckan, för jag tror helt uppriktigt att det finns personer som handlar högst omoraliskt men som ändå mår bra, bättre än många mer moraliskt märkta personer, och då också är lyckligare än dessa. 
Det skulle inte Platons teori kunna fungera tillsammans med, men det betyder bara att vi har tolkat "lycka" olika, för jag anser inte att omoral skulle omöjliggöra lycka så som han verkar tycka.